Cylchlythyr Yr Archif Wleidyddol Gymreig

Cyhoeddir Cylchlythyr AWG (Yr Archif Wleidyddol Gymreig) unwaith y flwyddyn. Cynnwys newyddion am weithgareddau a derbyniadau ac am ffynonellau gwybodaeth yn gyffredinol. Fe'i dosberthir i bobl sydd yn ymwneud â phob agwedd ar wleidyddiaeth Cymru ynghyd â llyfrgelloedd ac archifdai. Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf yn ystod y gaeaf 1985-1986. Mae'r Cylchlythyron isod ar gael ar y we: