Patagonia

Rhestr o lawysgrifau, llythyrau a thraethodau ymchwil yn ymwneud â'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia

Cynlluniwyd gan Eirionedd A. Baskerville

    Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

    Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd ar gau dros dro fel Ystafell Ddarllen o 22 Mai 2019, a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.