Symud i'r prif gynnwys

Deunydd adnau cyfreithiol di-brint | Non-print legal deposit materialPrif Gatalog

Prif Gatalog

O’r Prif Gatalog gallwch chwilio ar draws holl gasgliadau’r Llyfrgell ac archebu deunydd i'w gweld yn ein Hystafell Ddarllen. Cofiwch fod angen ymaelodi â’r Llyfrgell cyn y gallwch archebu deunydd. 

 

Papurau Newydd Cymru

Papurau Newydd Cymru

Darganfod 15 miliwn o erthyglau a 1.1 miliwn o dudalennau.

Mae chwilio a gweld y delweddau'n rhad ac am ddim.

Hanes Teulu

Hanes Teulu

Mae’r Llyfrgell yn drysorfa o wybodaeth ar gyfer archwilio’ch hanes teulu.

O’r casgliad ewyllysiau i ymrwymiadau priodas, neu’r papurau ystadau i gofnodion yr Eglwys yng Nghymru, mae hanes teuluoedd Cymru ar gof a chadw yn y Llyfrgell.

A-Z o Adnoddau Allanol

A-Z o Adnoddau Allanol

Mynediad (gyda thocyn darllen LlGC) i adnoddau allanol megis archifau papurau newydd ar-lein, gwyddoniaduron, geiriaduron ac adnoddau sydd ar gael gan sefydliadau heblaw'r Llyfrgell Genedlaethol.