Symud i'r prif gynnwys
Casgliad o effemera a chwyddwydr

Casgliad Powys Mappowder

Darganfod mwy am Gasgliad Mappowder Powys sydd newydd cyrraedd y Llyfrgell

Categori: Erthygl

Read more

Delweddu'r cysylltiadau rhwng pobl yng nghronfa ddata SNARC

Ail-Ddychmygu Data Treftadaeth Ddiwylliannol

Mae prosiect data cysylltiol diweddaraf y Llyfrgell yn creu cyfleoedd ymchwil newydd.

Categori: Erthygl

Read more

Timothy Cutts addressing the 2024 St David's Parliamentary Prayer Breakfast at the Senedd

Gobaith i'r Genedl

Y Llyfrgell yn y Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi 2024

Categori: Erthygl

Read more

A reader in the Reading Room

Detholiad o lyfrau Cymreig newydd

Gyda Phencampwriaeth y Chwe Gwlad yn nesáu at ddiweddglo cyffrous, mae’n gyfle amserol i arddangos rhai o’n derbynion diweddar am rygbi yng Nghymru ynghyd a derbynion yn ymwneud â themâu eraill.

Categori: Erthygl

Read more

Glowr pwll glo Ifton

Eos Vach

Sut gadawodd un 'merch y tipiau' y pyllau glo, a throi'n Eos Vach, cantores Gymraeg enwog.

Categori: Erthygl

Read more

Llyfr braslunio tsieiniaidd - golygfa o ddyn yn pysgota o gwch

2024: Blwyddyn y Ddraig

A hithau'n flwyddyn y ddraig, dysgwch fwy am sut mae'r creadur chwedlonol hwn yn dod â Chymru a Tsieina ynghyd.

Categori: Erthygl

Read more

Y gwir anrhydeddus William Ewart Gladstone, AS

Henry Richard, Gladstone a gwreiddiau’r rhyfel â Rwsia

Wrth i ail ben-blwydd goresgyniad Wcráin gan Rwsia agosáu, dyma gyfle amserol i ganolbwyntio ar lyfr gyda’r teitl 'History of the origin of the war with Russia'.

Categori: Erthygl

Read more

Riverside, Haverfordwest

Mapiau, celf a dadgoloneiddio

Cyfres fer i gydfynd ag arddangosfa 'Cymru i’r Byd: mapiau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru'. Thema'r wythnos hon yw mapiau â chysylltiad â choloneiddio a chaethwasiaeth.

Categori: Erthygl

Read more

Riverside, Haverfordwest

Mapiau ar Gyfer Dysgu a Chwarae

Yng nghofnod cyntaf cyfres newydd i gydfynd ag arddangosfa 'Cymru i’r Byd: mapiau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru' yn Hwlffordd, dysgwch sut roedd mapiau'n cael eu defnyddio ar gyfer addysg a chwarae.

Categori: Erthygl

Read more

Ashford Welsh Girls' School, Middlesex yn cynnal diwrnod areithiau yn ei chartref newydd, Castell Powys

Cefnogwyr a Thanysgrifwyr Yr Ysgol Gymraeg yn Ashford, Llundain

Roedd gan y 'Welsh School' gylch eang ac amrywiol o gefnogwyr a thanysgrifwyr, nifer ohonynt yn unigolion amlwg ym mywyd Cymru.

Categori: Erthygl

Read more