Symud i'r prif gynnwys
Ann, ail o’r dde, gyda thîm Archifau a Llawysgrifau LlGC yn 2017

Ann Francis Evans (1967-2023)

Cant o archifau er cof am archifydd

Categori: Erthygl

Darllen mwy

[Translate to Cymraeg:] Two pupils with their teaching receiving their award

Llyfrgell yn cynnal Seremoniau gwobrywo Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

Cynnal seremoniau gwobrwyo Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cwch gwenyn o'r Theater of Insects

The Theater of Insects

Prynodd y Llyfrgell y gyfrol 'The Theater of Insects' gan Thomas Mouffet yn ddiweddar i ychwanegu at eu casgliad eang sy'n ymwneud â gwenyn.

Categori: Erthygl

Darllen mwy

Three people around a computer

Pob tudalen wedi’i digido - carreg filltir arall i brosiect Deiseb Heddwch Menywod Cymru

Mae prosiect Deiseb Heddwch Menywod Cymru sy’n dathlu deiseb 100 oed sy'n cynnwys bron i 400,000 o lofnodion pobl yn hawlio heddwch byd wedi cyrraedd carreg filltir arall.

Yn dilyn cyfnod o gatalogio’r deisebau mae’r gwaith manwl...

Categori: Erthygl

Darllen mwy

Individual looking at David Jones material

Taflu goleuni ar David Jones gydag arddangosfeydd digidol

Cynhaliodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ddau ddigwyddiad fel rhan o brosiect ar waith y bardd a’r artist David Jones.  

Wedi ei ariannu gan y Llyfrgell, y Brifysgol Agored a Chanolfan Ymchwil David Jones, pwrpas y digwyddiadau...

Dwy fenyw yn gweithio ar safle Crowd Cymru

Croeso i Crowd Cymru

Prosiect ar y cyd rhwng Archifau Gwent, Archifau Morgannwg, Casgliadau Arbennig ac Archifau Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw Crowd Cymru i ddatblygu cymuned gwirfodoli arlein i Gymru.

Categori: Erthygl

Darllen mwy

Senedd logo

Gorffennol a Dyfodol Senedd Cymru

Fel rhan o’r digwyddiadau i nodi 25 mlynedd ers etholiad  cyntaf ar gyfer ‘Cynulliad Cenedlaethol Cymru’ gwahoddwyd yr Archif Wleidyddol Gymreig i gymryd rhan mewn digwyddiad amser cinio yn y Senedd ar Ddydd Mercher 8 Mai 2024.

Caradog Chwithig yn stondin y Llyfrgell

Y Llyfrgell yn Eisteddfod yr Urdd

Mae Llyfrgell Genedlaethol yn barod i’ch croesawu yn Eisteddfod yr Urdd gyda stondin llawn hwyl a sbri ym Meifod.

A cropped close-up of the Wrench Model C projector mechanism referred to in the blog.

Y 'Wrench Model C'

Wrth ochr y riliau o ffilmiau a gasglwyd gan yr Archif Sgrin a Sain mae enghreifftiau o dechnoleg ffilm – rhai â hanes hynod ddiddorol ynghlwm â nhw.

Categori: Erthygl

Darllen mwy

[Translate to Cymraeg:] A cropped section of a script page, with some pencil markings. The text reads: "1st Operator. Today's May 18th isn't it? / 2nd. " Yes Why? / 1st. " Well that's Good Will Day - the Child [cuts off] the day on which the Children of Wale- [cuts off]".

100 mlynedd ers darllediad radio cyntaf y Neges Heddwch ac Ewyllys Da

Y tro cyntaf iddi gael ei darlledu - ar y BBC World Service - oedd ym 1924, felly mae eleni yn flwyddyn arwyddocaol hefyd yn hanes y neges Heddwch ac Ewyllys Da.

Categori: Erthygl

Darllen mwy