Bwcio eich Ymweliad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyfarwyddiadau

Mae'r cyfarwyddiadau canlynol ar gyfer bwcio eich ymweliad â'r Llyfrgell yn unig. Bydd angen i chi archebu deunydd i'w defnyddio yn ystod eich ymweliad ar wahân. Gallwch wneud hynny yn y ffordd arferol trwy Gatalog y Llyfrgell, ond rhaid archebu deunydd o leiaf 48 awr (neu 2 ddiwrnod gwaith) cyn eich ymweliad. Ceir rhagor o wybodaeth yn ein Canllawiau i Ddarllenwyr.

1. Ewch i'r System Bwcio (dolen yn agor mewn ffenestr newydd).

2. Bydd angen mewngofnodi i'ch cyfrif yn gyntaf. Bydd angen i ddarllenwyr sydd â Thocyn Darllen Ar-lein uwchraddio i Docyn Darllen Llawn ar eu hymweliad cyntaf. I gael gwybod os oes gennych Docyn Darllen Llawn, ewch i'r adran 'Fy Ngherdyn Llyfrgell' pan fyddwch wedi mewngofnodi.

3. Dewiswch 'Gosod Cais' i nodi dyddiad, amser ac unrhyw anghenion penodol ar gyfer eich ymweliad.

4. Darllenwch ein Canllawiau i Ddarllenwyr, os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny. Ein blaenoriaeth yw sicrhau iechyd a diogelwch darllenwyr a staff, a bydd disgwyl i bawb lynu wrth y rheolau hyn.

5. Dewiswch 'Gwirio argaeledd' i weld pa bryd mae gweithfannau ar gael yn yr Ystafell Ddarllen. Bydd y calendr yn dangos os bydd pob gweithfan wedi'u bwcio ar gyfer sesiwn hanner-diwrnod benodol.

6. Yna, wrth nodi 'Amser Dechrau', dewiswch ddyddiad ac amser eich sesiwn. Bydd sesiynau hanner diwrnod yn cychwyn dim cynharach na 10:00 yn y bore a 13:30 yn y prynhawn. Byddwch ond yn gallu bwcio sesiynau yn ystod y pythefnos llawn sydd i ddod.

7. Pan yn nodi eich 'Amser Terfyn', dewiswch yr un dyddiad a'r amser y byddwch yn gorffen eich sesiwn. Bydd sesiynau hanner diwrnod yn gorffen dim hwyrach na 12:30 ar gyfer sesiwn y bore ac 16:00 ar gyfer sesiwn y prynhawn. Er mwyn bwcio sesiwn bore a phrynhawn, bydd angen i chi wneud hynny ar wahân.

8. Nodwch unrhyw anghenion mynediad yn yr adran 'Nodyn / Rhifyn a fynnwyd', os gwelwch yn dda. Gall rhain gynnwys mynediad gyda chadair olwyn neu ddefnydd o beiriannau arbenigol, er enghraifft. 

9. Dewis 'Gosod Cais' i bwcio eich ymweliad. Noder nad yw eich cais wedi'i gadarnhau eto. Gallwch ddarparu cyfeiriad e-bost yn yr adran 'Nodyn / Rhifyn a fynnwyd' os hoffech chi sicrhau bod gennym eich manylion cyswllt cyfredol. Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn dau ddiwrnod gwaith, cysylltwch â'r Gwasanaeth Ymholiadau, os gwelwch yn dda.

Ceir gwybodaeth am y camau nesaf a beth i'w ddisgwyl ar ddiwrnod eich ymweliad yn ein Canllawiau i Ddarllenwyr.