Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Cau yr Adeilad i'r Cyhoedd

17 Mawrth 2020

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 ac er lles ein darllenwyr ac ymwelwyr, mae adeilad y Llyfrgell yn Aberystwyth wedi cau i'r cyhoedd am gyfnod amhenodol. Fel rhan o'r penderfyniad hwn, bydd pob digwyddiad cyhoeddus ar safle'r Llyfrgell yn cael ei ohirio neu ganslo am gyfnod o dri mis yn y lle cyntaf. Bydd mynediad i ystod eang o adnoddau digidol y Llyfrgell trwy gydol y cyfnod hwn.

Bydd y Llyfrgell yn parhau i fod ar agor i staff a chontractwyr. Mae’r sefyllfa yn cael ei hasesu’n ddyddiol a threfniadau yn cael eu rhoi yn eu lle er mwyn galluogi staff i weithio o adref.

Bydd y Llyfrgell yn rhannu manylion am ddatblygiadau pellach ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar wefan y Llyfrgell.