Patagonia - Deunydd a Gofnodwyd gan Staff Adran Casgliadau y Llyfrgell, 2002 Ymlaen

 • Casgliad o ffotograffau yn ymwneud â Chymry'r Wladfa o eiddo'r diweddar Barchedig D. D. Walters, a fu'n weinidog ym Mhatagonia. 0200209724.
   
 • Anerchiad mewn ffrâm a gyflwynwyd i'r Parch. D. D. Walters gan Undeb Eglwysi Rhyddion, Y Wladfa, ar ei ymadawiad am Gymru, 1922. 0200210424.
   
 • Saith dyfrlliw ac un olew peintiad olew ar gynfas o dirluniau ac anifeiliaid Patagonia gan Kyffin Williams. 0200211136, 0200211145, 0200211150, 0200211152-3, 0200211156, 0200211179, 0200211186.
   
 • Cerdyn post yn dangos Hospital Britanico de Buenos Aires lle bu nifer o bobl o dras Cymreig oedd yn byw ym Muenos Aires naill ai'n nyrsiau neu'n gleifion.
   
 • Pump ar hugain o gardiau post ac arnynt olygfeydd amrywiol o'r Wladfa. 0200213381-2.
   
 • Copïau electronic a wnaed yn LlGC o ffotograffau o'r gymuned Gymreaeg yn y Wladfa, yr Ariannin, ac a fenthycwyd i'r Llyfrgell gan y rhoddwr. 0200300377.
   
 • Paul W. Birt.  'The Welsh language in Chubut, Patagonia. Argentina' yn 'Rebuilding the Celtic languages'. Diarmuid O'Neill (ed.) Y Lolfa, 2005. 115-151