Llyfryddiaeth o Ffynonellau Bywgraffyddol Cymreig

Rhestr ddethol o weithiau bywgraffyddol Cymreig cyffredinol o blith daliadau'r Casgliad yw hon, ac nid llyfryddiaeth gynhwysfawr o gyhoeddiadau bywgraffyddol Cymreig. Trefnwyd yn ôl teitl yn hytrach nag awdur. Mae nifer fawr o'r teitlau ar silffoedd agored y Casgliad ond dylid chwilio am gofnodion y mwyafrif o'r teitlau ar un o gronfeydd data OPAC y Casgliad, er mwyn eu harchebu, neu er mwyn chwilio am gyfrolau ac erthyglau eraill ar y testun hwn. Dylid hefyd chwilio'r catalog microffis am leoliadau'r teitlau nad ydynt i'w cael ar yr OPAC.

 • Biographical index of W.W. Price, Aberdâr, (Aberystwyth: NLW, 1981-). 30 cyfrol
 • Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940, (Llundain: [Cymdeithas y Cymmrodorion], 1953)
 • Y Bywgraffiadur Cymreig, 1941-1950, (Llundain: [Cymdeithas y Cymmrodorion], 1970)
 • Y Bywgraffiadur Cymreig 1951-1970, (Llundain: Cymdeithas y Cymmrodorion, 1997)
 • Y Bywgraffiadur Cymreig
 • Catalogue of Welsh biography, (Catalog cardiau LLGC yn cynnwys dros 40,000 o gyfeiriadau bywgraffyddol Cymreig, yn nhrefn yr wyddor)
 • Cydymaith i lenyddiaeth Cymru, Meic Stephens (gol.), (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1997). (Other previous editions: 1986, 1992)
 • Cyfoedion, R.T. Jenkins, (Llundain: Clwb Llyfrau Cymraeg, 1974)
 • Cymry enwog heddiw / Welsh greats of today, Sian Trenberth, (Stroud: Alan Sutton, 1993)
 • Dictionary of eminent Welshmen, T.R. Roberts, (Cardiff: Educational Publishing Co., 1908. Reprinted Baltimore: Clearfield Co., 1995)
 • Dictionary of Welsh biography 1941-1970, (London: Hon. Society of Cymmrodorion, 2001)
 • Dictionary of Welsh biography down to 1940, (London: Hon. Society of Cymmrodorion, 1959)
 • Dictionary of Welsh biography
 • Enwogion Cymreig, neu eiriadur bywgraffyddol o enwogion Cymreig y ddwy ganrif ddiwethaf, T. Morgan, (Morriston: Jones and Son, 1907)
 • Enwogion Cymru: a biographical dictionary of eminent Welshmen, Robert Williams, (London: Longman, 1852)
 • Famous Welshmen: short biographies, Welsh Department of the Board of Education, University of Wales Press Board, (Cardiff: University of Wales, 1947)
 • Figures in a landscape: a guide to the great historical characters of North Wales. (Part 1: The first thousand years), Michael Senior, (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 1997)
 • Footprints in the sand: Brecknock notabilities, W.S.K. Thomas, (Llandysul: Gomer, 1994)
 • Geirlyfr bywgraffyddol o enwogion Cymru, (Liverpool: I. Foulkes, 1870)
 • Historic Cardiganshire homes and their families, from the archives, articles, manuscripts and researches of the late Major Francis Jones, Caroline Charles-Jones (ed.), (Dinas: Brawdy Books, 2000)
 • Historic Carmarthenshire homes and their families, Francis Jones, (Carmarthen: Carmarthenshire Antiquarian Society, Dyfed County Council Cultural Services Department, 1997)
 • Historic houses of Pembrokeshire and their families, Francis Jones, (Dinas: Brawdy Books, 1996)
 • Great Welshmen of modern days, Thomas Hughes, (Cardiff: Western Mail and Echo, 1931)
 • Mynegai i ysgrifau coffa 'Dyddiadur a llawlyfr Undeb Bedyddwyr Cymru / Index to obituary notices in the 'Diary and handbook of the Baptist Union of Wales, (3 cyfrol:1884-1912, 1913- 1939, 1940-1985. Hefyd: Mynegai: 1959-1993). (Aberystwyth: LLGC)
 • Mynegai i ysgrifau coffa blwyddiaduron y Methodistiaid Calfinaidd, 1957-1994, (Aberystwyth: LLGC/NLW)
 • Notable Welshmen (1700-1900), T. Mardy Rees, (Carnarvon: Herald Office, 1908)
 • Pwy oedd pwy, D. Hywel Roberts (gol.), (Lerpwl: Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 1984-1988) 5 cyfrol
 • Pwy yw pwy yng Nghymru, Thomas H. Davies, (Lerpwl: Cyhoeddiadau Modern Cymreig), 1981-1983) 3 chyfrol
 • Rhestr gyda nodiadau byrion o enwogion Cymreig o 1700-1900, Edward Jones, (Caerdydd: Cymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol, 1908)
 • VIP Wales, (Pentrecwrt: Firstspace, 1992-)
 • Wales and Welshmen: sketches of several worthies, T.D. Mathias, (Swansea: Cambria Daily Leader, [n.d.])
 • Welsh classical dictionary, P.C. Bartrum, (Aberystwyth: LLGC/NLW,1993)
 • Who's who in Wales, (Cardiff: Western Mail, 1920, 1933, 1937)
 • Who's who in Welsh history, Deborah C. Fisher, (Swansea: Christopher Davies, 1997)
 • Ysgrifau coffa / Obituaries, 1982-1997 (13 cyfrol) gyda Mynegai cronedig / Cumulated index, (2 gyfrol), (Aberystwyth: LLGC). Mynegai cronedig 1992-1997