Daeareg a Daearyddiaeth: Ffynonellau ar Ddaeareg a Daearyddiaeth Cymru

Mae hon yn rhestr ddethol o weithiau ar ddaeareg a daearyddiaeth Cymru yn seiliedig ar ddaliadau'r Casgliad deunydd printiedig, yn hytrach na llyfryddiaeth gynhwysfawr o gyhoeddiadau ar y pwnc. Trefnwyd y rhestr yn ôl teitl. Ceir yma hefyd rai gweithiau cyffredinol ar ddaeareg a daearyddiaeth yn yr iaith Gymraeg. Gellir dod o hyd i rai o'r teitlau ar silffoedd agored Ystafell Ddarllen y Casgliad, ond dylid chwilio am gofnodion y mwyafrif o'r teitlau ar un o gronfeydd data yr OPAC, er mwyn eu harchebu, neu er mwyn chwilio am gyfrolau ac erthyglau eraill ar y testun hwn. Dylid hefyd chwilio'r catalog microffis am leoliadau'r teitlau nad ydynt i'w cael ar yr OPAC.

 • The Aberystwyth district, M.R. Dobson, (London: Geologists Association, 1995)
 • Amser maith yn ôl, G.E. Thomas, (Y Bontfaen: D. Brown a'i Feibion, 1975)
 • Anglesey, D.E.B. Bates & J.R. Davies, (London: Geologists Association, 1981)
 • Geological excursions in Dyfed, South West Wales, M. G. Bassett (ed.), (Cardiff: National Museum of Wales, 1982)
 • Geological excursions in Powys, N.H. Woodcock & M.G. Bassett (ed.), (Cardiff: University of Wales Press & National Museum of Wales, 1993)
 • Geology explained in South Wales, T.R. Owen, (Newton Abbot: David & Charles, 1973)
 • The glaciations of Wales and adjoining regions, Colin A. Lewis (ed.), (London: Longman, 1970)
 • The Middle Silurian rocks of North Wales, F.G.H. Boswell, (London: Edward Arnold & Co., 1949)
 • Mineralau Cymru / Welsh minerals, R.E. Bevins & T. Sharpe, (Caerdydd: Amgueddfa Genedlaethol Cymru, 1982)
 • A mineralogy of Wales, Richard E. Bevins, (Cardiff: National Museum of Wales, 1994)
 • North Wales field guide, K. Addison, M. Edge & R. Watkins (ed.), Coventry: Quaternary Research Association, 1990)
 • The Pre-Cambrian and Lower Palaeozoic rocks of Wales, Alan Wood (ed.), (Cardiff: University of Wales Press, 1969)
 • The Quaternary of the South Midlands & the Welsh Marches field guide, S.G. Lewis & D. Maddy (ed.), (London: Quaternary Research Association, 1997)
 • Rocks & scenery of the Pembrokeshire coast, Dyfed Elis Gruffydd, ([Haverfordwest]: Pembrokeshire Coast National Park Authority, 1988)
 • Sedimentation and tectonics of the Welsh basin, W.R. Fitches & N.H. Woodcock (ed.), (London: John Willey & Sons, 1987)
 • Trilobites in Wales, R.M. Owens, (Cardiff: National Museum of Wales, 1984)
 • The Upper Palaeozoic and Post Palaeozoic rocks of Wales, T.R. Owen (ed.), (Cardiff: University of Wales Press, 1974)
 • The Welsh borderland, J.R. Earp & B.A. Hains, (London: HMSO, 1971)
 • Welsh landforms and scenery, G. Melvyn Howe & Peter Thomas, (London: Macmillan, 1963)