Capeli Annibynnol Cymru

 • Sir Fôn
 • Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed
 • Sir Gaernarfon
 • Sir Aberteifi
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir Ddinbych
 • Sir Fflint
 • Sir Forgannwg
 • Sir Feirionnydd
 • Sir Fynwy
 • Sir Drefaldwyn
 • Sir Benfro
 • Eglwysi Annibynnol Cymreig yn Lloegr
 • Eglwysi Annibynnol Cymreig y Taleithiau Unedig