Byd Natur: Ffynonellau ar Fyd Natur Cymreig

Mae hon yn rhestr ddethol o weithiau ar fyd natur Cymru o blith daliadau'r Casgliad deunydd printiedig, yn hytrach na llyfryddiaeth gynhwysfawr o gyhoeddiadau ar y pwnc. Ceir yma hefyd weithiau cyffredinol yn yr iaith Gymraeg ar fyd natur. Gellir darganfod rhai o'r teitlau yn Nosbarth X silffoedd agored Ystafell Ddarllen y Casgliad, ond dylid chwilio am gofnodion y mwyafrif o'r teitlau ar un o gronfeydd data OPAC y Casgliad, er mwyn eu harchebu, neu er mwyn chwilio am gyfrolau ac erthyglau eraill ar y testun hwn. Dylid hefyd chwilio'r catalog microffis am leoliadau'r teitlau nad ydynt i'w cael ar yr OPAC.

Planhigion

 • Canfod ac adnabod blodau gwyllt, Christopher Humphries (addasiad Dafydd Dafis), (Llandysul: Gomer, 1996)
 • Casgliad o enwau blodau, llysiau a choed, Meirion Parry, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1969)
 • Enwau Cymraeg ar blanhigion / Welsh names for plants, Dafydd Davies & Arthur Jones, (Caerdydd: Amgueddfa Genedlaethol Cymru, 1995)
 • Flora of Flintshire: the flowering plants and ferns of a North Wales county, Goronwy Wynne, (Denbigh: Gee and Son, 1993)
 • Flora of Glamorgan, A.E. Wade et al., (London: HMSO, 1994)
 • Flora of Monmouthshire, A.E. Wade, (Cardiff: National Museum of Wales, 1970)
 • Flora of Montgomeryshire, Ian Trueman, Alan Morton & Marjorie Wainwright (ed.), (Welshpool: Montgomeryshire Field Society and The Montgomeryshire Wildlife Trust,1995)
 • Flora of Radnorshire, R.G. Woods, (Cardiff: National Museum of Wales in association with the Bentham-Moxon Trust, 1993)
 • The flowering plants and ferns of Anglesey, R.H. Roberts, (Cardiff: National Museum of Wales, 1982)
 • Flowering plants of Wales, R.G. Ellis, (Cardiff: National Museum of Wales, 1983)
 • Guide to the freshwater, brackish and marine algae of South Wales, UK, Kathryn Benson-Evans & Rachel Antoine, (Cardiff: School of Pure and Applied Biology, University of Wales, Cardiff, 1996)
 • Planhigion Cymru a'r byd, D. Hayes, (Kirkby-in-Ashfield: Gwasg Maes Onn, 1995)
 • Plants of Pembrokeshire, T.A. Warren Davis, ([Haverfordwest]: West Wales Naturalists' Trust, 1970)
 • Welsh ferns, clubmosses, quilworts and horsetails, G. Hutchinson & B.A. Thomas, (Cardiff National Museum of Wales, 1996)

  Anifeiliaid

  • Amffibiaid yng Nghymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, (Bangor: Cyngor Cefn Gwlad Cymru, 1994)
  • The butterflies and moths found in the counties of Cheshire, Flintshire, Denbighshire, Caernarvonshire, Anglesey and Merionethshire, S. Gordon Smith, (Chester: Chester Society of Natural Science, Literature & Art, 1948)
  • Butterflies of Gwynedd, Paul Whalley (ed.), (Llanberis: First Hydro, [1996?])
  • Canfod ac adnabod ieir bach yr haf, George E. Hyde (addasiad Cymraeg Dafydd Dafis), (Llandysul: Gomer, 1995)
  • Dragonflies of Pembrokeshire, Joan W. Saunders, ([Haverfordwest]: Pembroke Coast National Park Authority, 1986)
  • Invertebrates of Wales: a review of important sites and species, Adrian Fowles, (Peterborough: Joint Nature Conservation Committee, 1994)
  • Marine & estuarine fishes of Wales, Geoffrey W. Potts & Silja E. Swaby, (Bangor: Countryside Council for Wales, 1994)
  • Monmouthshire Lepidoptera: the butterflies and moths of Gwent, G.A. Neil Horton, ([Abergavenny]: Comma International Biological Systems, 1994)
  • Pysgod dŵr croyw, Emrys Evans, (Penygroes: Gwasg Dwyfor, 1983)
  • The vertebrate fauna of North Wales, H.E. Forrest, (London: Witherby & Co., 1907)
  • Welsh seashells, June E. Chatfield, (Cardiff: National Museum of Wales, 1977)
  • West Wales dragonflies, Stephen Coker & Tony Fox, (Mountain: Mountain Books, 1985)
  • Ymlusgiaid yng Nghymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, (Bangor: Cyngor Cefn Gwlad Cymru, 1994)

   Adar

   • Adar cefn gwlad, E.V. Breeze Jones, (Penygroes: Gwasg Dwyfor, 1984)
   • Adar llawr gwlad a chorsydd, E.V. Breeze Jones, (Penygroes: Gwasg Dwyfor, 1983)
   • Adar prin, E.V. Breeze Jones, (Penygroes: Gwasg Dwyfor, 1985)
   • Adar y coedydd, E.V. Breeze Jones, (Penygroes: Gwasg Dwyfor, 1983)
   • Adar y glannau, E.V. Breeze Jones, (Penygroes: Gwasg Dwyfor, 1983)
   • Adar yr aberoedd a'r traethau, E.V. Breeze Jones, (Penygroes: Gwasg Dwyfor, 1984)
   • Adar yr afonydd a'r llynnoedd, E.V. Breeze Jones, (Pwllheli: Gwasg Dwyfor, 1982)
   • Adar yr ardd, E.V. Breeze Jones, (Pwllheli: Gwasg Dwyfor: 1981)
   • Adar yr ucheldir, E.V. Breeze Jones, (Pwllheli: Gwasg Dwyfor, 1981)
   • Birds in Wales, Roger Lovegrove, Graham Williams & Iolo Williams. (London: T & A D Poyser, 1994)
   • The birds of Caernarfonshire, John Barnes, (Caernarfon: Cambrian Ornithological Society, 1997)
   • The birds of Cardiganshire, Geoffrey C.S. Ingram, H. Morrey Salmon & W.M. Condry, ([S.l.]: West Wales Naturalists' Trust, 1966)
   • Birds of Glamorgan, Clive Hurford & Peter Lansdown, (Cardiff: Department of Zoology, National Museum of Wales, 1995)
   • The birds of Gwent, P.N. Ferns et al., ([S.l.]: Gwent Ornithological Society, 1977)
   • Birds of Meirioneth, Peter Hope Jones, ([S.l.]: Cambrian Ornithological Society, 1974)
   • Birds of Pembrokeshire: status and atlas of Pembrokeshire birds, Jack Donovan & Graham Rees. (Haverfordwest: Dyfed Wildlife Trust, 1994)
   • Birds of the Pembrokeshire coast, Peter Knights, (Haverfordwest: Brian S. John, Greencroft Books, 1979)
   • Birds of the Welsh coast, Reg Jones, (Norwich: Jarrold Colour Publications, 1977)
   • Birdwatching in Snowdonia, E Breeze Jones & G.E. Thomas, (Cardiff: John Jones, 1976)
   • A brief guide to the birds of Pembrokeshire, David Saunders, (Tenby: H.G. Walters, 1976)
   • Enwau adar, Dewi E. Lewis, (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch, 1994)
   • A guide to the birds of Wales, David Saunders, (London: Constable, 1974)
   • Nabod adar: arweinlyfr i adar gwledydd Prydain, Peter Hayman & Michael Everett, (Drenewydd: Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, 1982)
   • Pa aderyn?: llyfr poced ar sut i adnabod adar yn rhwydd ac yn gyflym, Mike Lambert ac Alan Pearson, (addasiad Cymraeg Ted Breeze Jones), (Llandysul: Gomer, 1988)
   • RSPB guide to birdwatching in Clwyd, Valerie McFarland, (Sandy (Bedfordshire): RSPB, 1989)
   • RSPB guide to birdwatching in Snowdonia, Roger Lovegrove, (Sandy (Bedfordshire): RSPB, 1987)
   • RSPB guide to birdwatching on Anglesey and Lleyn / Llawlyfr RSPB i wylio adar ym Môn a Llŷn, Valerie McFarland, (Sandy (Bedfordshire): RSPB, 1990)
   • Welsh birds, Graham F. Date, (Cardiff: John Jones, 1976)
   • Ted: dyn yr adar, Twm Elias, (Llandysul: Gomer, 2000)
   • Where to watch birds in Wales, David Saunders, (London: Christopher Helm, 1987, 1992

    Mamaliaid

    • Mammals in Carmarthenshire / Mamaliaid yn Sir Gaerfyrddin, Andrew Lucas, (Dolgellau: Andrew Lucas, 1997)

     Llyfrau natur cyffredinol Cymreig

     • The countryside of South Wales, Heather Angel, (Norwich: Jarrold Colour Publications, [1973?])
     • A guide to the nature reserves of Wales and the West Midlands, Linda Bennett, (London: Macmillan Press, 1989)
     • The natural history of Wales, William Condry, (London: Bloomsbury Books, 1990)
     • The naturalist in Wales, R.M. Lockley, (Newton Abbot: David & Charles, 1970)
     • Nature guide to Wales, June E. Chatfield, (London: Usborne Publishing Ltd., 1981)
     • The nature of Central Wales, Fred Slater, (Buckingham: Barracuda Books Ltd., 1988)
     • The nature of North Wales, William S. Lacey & M. Joan Morgan (ed.), (Buckingham: Barracuda Books Ltd., 1989)
     • The nature of West Wales, David Saunders (ed.), (Buckingham: Barracuda Books Ltd., 1986)
     • A new natural history of Anglesey, W. Eifion Jones (ed.), (Llangefni: Anglesey Antiquarian Society, 1990)
     • The Snowdonia National Park, William Condry, (London: Collins, 1969)
     • Where to go for wildlife in Glamorgan, Nigel Ajax Lewis (ed.), ([S.l.]: Glamorgan Wildlife Trust, 1991)
     • Wild places of Mid Wales: a guide to protected wildlife sites, Andrew Jenkinson, (Newtown: Festival of the Countryside, 1997)
     • Wildlife in Dyfed, Brian John (ed.), (Newport, Dyfed: Greencroft Books, 1979)

      Cynefinoedd naturiol

      • Glan y môr, D. Gwyn Jones. (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1972)
      • Limestone downs, commons, farms and woods, Mary E. Gilham, (Bridgend: Glamorgan Wildlife Trust, 1991)
      • Sand dunes, Mary E. Gillham, ([S.l.]: Heritage Coast Joint Management and Advisory Committee, 1987)