Ffilmio

Mae'r Llyfrgell yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i'r wasg a'r cyfryngau.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn croesawu cwmnïau i ffilmio yn y Llyfrgell ond mae natur ein casgliadau yn golygu fod rhaid i ni roi sylw i ystyriaethau ynglŷn â chadwraeth, hawlfraint a diogelwch ac ni ellir sicrhau mynediad i bopeth.

Sut gall y Llyfrgell fod o ddefnydd i chi?

Ymchwil

Gall aelod o'ch staff ymaelodi â'r Llyfrgell am ddim, a gwneud ymchwil ar ei liwt ei hunan yma.

Ffilmio Casgliadau

I ffilmio deunydd o'n casgliadau llyfrau, ffotograffau, mapiau, cardiau post, llawysgrifau, posteri neu ddarluniau cysylltwch â'r Uned Farchnata ar post(at)llgc.org.uk neu 01970 632 584.

Gweler isod am restr brisiau.

Y Llyfrgell fel Lleoliad

Yr adeilad

Mae adeilad ysblennydd y Llyfrgell gyda'i olygfa fendigedig o dref Aberystwyth a Bae Ceredigion yn lleoliad ffilmio gwych. Mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer cynnal cyfweliadau mewn awyrgylch urddasol ac ysgolheigaidd.

Oriel Gregynog

Mae Oriel Gregynog, ar y llawr cyntaf (Lefel 1), yn cynnal arddangosfeydd o waith artistiaid mwyaf adnabyddus Cymru megis Kyffin Williams, Claudia Williams a Will Roberts yn ogystal â rhoi cyfle i artistiaid llai adnabyddus i ddangos eu gwaith.

Mae Oriel Gregynog nid yn unig yn lleoliad hardd ac agored ond mae'r arddangosfeydd cyson yn destun parod a sylweddol ar gyfer rhaglenni celf neu fel cefndir i sgyrsiau a chyfweliadau'n ymwneud â'r byd celf neu i gyd-fynd â thema sy'n rhedeg yn gyfochrog â phwnc eich rhaglen.

Prisiau ffilmio

Casgliadau

Codir £300 y dydd am ffilmio neu £60 yr awr. Mae'r pris hwn yn cynnwys y gwaith ymchwil o nôl deunydd sydd i gael ei ffilmio a phresenoldeb aelod o staff y Llyfrgell sydd yn gorfod bod wrth law am resymau diogelwch a chadwraethol. Rhaid rhoi o leiaf 4 diwrnod gwaith o rybudd cyn y dyddiad ffilmio lleoliad, ond disgwylir 10 niwrnod gwaith o rybudd cyn dyddiad ffilmio eitemau o'r casgliadau.

Lleoliad yn unig

Codir £150 y dydd am ddefnyddio'r Llyfrgell fel lleoliad ffilmio heb ddefnyddio dim o gasgliadau'r Llyfrgell. Rhaid rhoi 4 diwrnod gwaith o rybudd cyn y dyddiad ffilmio.

Ffïoedd atgynhyrchu

  • £30 y ddelwedd am un darllediad (nid yw'r hyd y mae'r ddelwedd ar y teledu yn cyfrif)
  • £50 y ddelwedd am ddarlledu ar Rwydwaith y DG
  • £60 y ddelwedd am ddarlledu byd-eang
  • £15 am ail ddarllediad gan gynnwys ar deledu digidol
  • £90 am 15 mlynedd o ddarlledu mewn analog a digidol, gan gynnwys gwe-ddarlledu, a defnydd ar DVD ac er mwyn hyrwyddo (Cymru/Rhanbarth)
  • £100 am 15 mlynedd o ddarlledu mewn analog a digidol, gan gynnwys gwe-ddarlledu, a defnydd ar DVD ac er mwyn hyrwyddo (DG a byd-eang)

Cynigir pecyn i gwmni sy'n defnyddio mwy na 10 delwedd ar ôl golygu.