Goleuo'r Llyfrgell Genedlaethol yn las ar gyfer Mesothelioma

29.06.2022

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n cael ei goleuo’n las ar 1 Gorffennaf 2022 fel rhan o ymgyrch genedlaethol Go Blue for Meso, i godi ymwybyddiaeth am gancr asbestos, Mesothelioma, a pheryglon asbestos.

Mae hyn yn rhan o ymgyrch ehangach – Action Mesothelioma Day – pan fydd adeiladau a chartrefi ar hyd a lled y DU yn cael eu goleuo’n las er mwyn tynnu sylw at Mesothelioma, clefyd sy’n haeddu llawer mwy o sylw gan fod asbestos yn parhau i fod efo ni:

  • Mae asbestos yn 85% o ysgolion, 90% o ysbytai a nifer o adeiladau cyhoeddus a phreifat eraill o hyd.
  • Mae mwy o bobl yn marw o fod mewn cysylltiad ag asbestos bob blwyddyn nag sy’n marw mewn damwain traffig ar y ffordd.
  • Mae Mesothelioma yn fath o gancr sy’n bosib ei atal.
  • Mae dros 2,700 o bobl y flwyddyn yn cael diagnosis Mesothelioma yn y Du; mae’r mwyafrif yn marw o fewn chwe mis o gael diagnosis,  60% yn marw o fewn blwyddyn ac mae llai na 10% o bobl sydd â Mesothelioma yn goroesi y tu hwnt i 3 blynedd.

Mae’r ymgyrch hon, sydd wedi’i threfnu gan unigolion sydd wedi’u heffeithio gan Mesothelioma, yn defnyddio’r weithred o oleuo tŷ neu adeilad nodedig mewn pentref, tref neu ddinas fel modd i godi ymwybyddiaeth, i gofio anwyliaid sydd, yn drist iawn, wedi marw yn sgil y clefyd ac i gydnabod y rhai sy’n byw gyda’r math yma o gancr ar hyn o bryd.

Dywedodd Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:
“Mae’r Llyfrgell yn falch o gefnogi nifer o achosion, gan gynnwys yr ymgyrch bwysig hon i godi ymwybyddiaeth o Mesothelioma.  Eleni, rydym am ddangos i’r byd bod gwir angen tynnu sylw at y cancr anodd yma sydd wedi cael effaith ar gymaint o fywydau. Trwy oleuo’r Llyfrgell yn las ar Ddiwrnod Gweithredu yn erbyn Mesothelioma byddwn yn cyfrannu at dynnu sylw at glefyd na ŵyr llawer o bobl amdano.”
 
Mae’r ymgyrch #GoBlueForMeso yn rhan o ymgyrch ActionMeso Cynghrair Mesothelioma y DU, sy’n dod â chymdeithas Mesothelioma ynghyd gydag un llais.

I gymryd rhan yn Go Blue for Meso, neu i ddarganfod mwy am yr ymgyrch ewch i: www.actionmeso.org/goblue

Am Mesothelioma
Mae Mesothelioma yn fath o gancr sydd yn gysylltiedig ag asbestos. Mae unigolion yn gallu anadlu neu amlyncu ffeibrau, sydd wedyn yn mewnblannu yn leinin organau yn y corff. Dros amser mae’r ffeibrau hyn yn achosi poen a chreithiau, sydd wedyn yn gallu achosi mwtaniad yn y celloedd a chancr. Mae symptomau Mesothelioma yn gallu cymryd rhwng 10 a 50 mlynedd i ddatblygu, fodd bynnag, mae mwy a mwy o bobl ifanc yn ei ddatblygu, gyda mwy o ferched ifanc yn arbennig yn cael diagnosis.

**This press release is also available in English**

--DIWEDD--

Gwybodaeth bellach:
Nia Dafydd
nia.dafydd@llgc.org.uk or 01970 632871