Ymunwch â Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn chwilio am Is-Lywydd a 3 ymddiriedolwr newydd. Mae'r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn darparu arweiniad a llywodraethu i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, ac mae'n cyflawni'r ddyletswydd bwysig o graffu ar ei holl fuddsoddiadau a gweithgareddau.

Dysgwch fwy:

Am wybodaeth bellach

Carol Edwards

01970 632 923