Gwobrwyo Pamffledi Barddoniaeth yn yr Ieithoedd Celtaidd

18.12.2019

Dymuna Llyfrgell Genedlaethol Cymru longyfarch Morgan Owen ar ennill Gwobr Pamffledi Barddoniaeth Michael Marks yng nghategori’r Ieithoedd Celtaidd.

Dyfarnwyd y wobr iddo ar nos Fawrth, 10 Rhagfyr, yn ystod achlysur yn y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain am ei gyfrol moroedd/dŵr.

Er bod y gwobrau am farddoniaeth Saesneg wedi cael eu cynnal ers sawl blwyddyn, dyma’r tro cyntaf i’r wobr Geltaidd gael ei dyfarnu, a’r gobaith yw y bydd yn ddigwyddiad blynyddol o hyn ymlaen. Noddir y gwobrau gan y Michael Marks Charitable Trust a chadeirydd yr ymddiriedolaeth, Marina, YFoneddiges Marks oedd y tu ôl i’r syniad o wobrwyo barddoniaeth yn yr ieithoedd Celtaidd.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o fod yn rhan o drefniadau’r wobr hon.

Daeth naw pamffled i’r fei eleni, wyth yn Gymraeg ac un yn y Gernyweg.

Genev Dons; Tanya Brittain
Mudo; Cris Dafis
Llanw + Gorwel; Grug Muse
Neu; David Greenslade
Golau; Dyfan Lewis
Mawr a cherddi eraill; Dyfan Lewis
Cywilydd; Iestyn Tyne
Hwn ydi’r llais, tybad?; Caryl Bryn

Meddai’r Prifardd Dafydd Pritchard am y gyfrol fuddugol:

“Dywedwn i mai hwn oedd y casgliad mwyaf uchelgeisiol o gerddi a’r un mwyaf llwyddiannus hefyd… Mae’r cerddi yn gyfoethog o ran ffurf a mynegiant…ac weithiau’n dwyn i gof cerddi Euros Bowen."

Mae’n dda gweld cymaint o bamffledi barddoniaeth newydd yn Gymraeg a phob un o safon uchel. Gobeithio y gwelwn ni’r un egni ym myd cyhoeddi barddoniaeth yn ystod y flwyddyn newydd.”

Bydd manylion y gystadleuaeth newydd i weld ar wefan y Wordsworth Trust yn ystod y flwyddyn newydd:

----DIWEDD----

Gwybodaeth bellach

Elen Haf Jones
post@llgc.org.uk     neu
01970 632 534