Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Oriel Môn – y cyntaf i ddefnyddio Ap Smartify

Mae arddangosfa Kyffin Williams: Tu ôl i’r Ffrâm bellach wedi agor yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth.

Arddangosfa ydyw sy’n coffáu canmlwyddiant geni un o artistiaid diffiniol Cymru’r ugeinfed ganrif,  Syr Kyffin Williams, RA.

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd yn falch o lansio’r defnydd o’r Ap Smartify er mwyn gwneud y gwaith celf ar gael drwy’r ffôn clyfar.
Mae Smartify yn Ap byd eang sy’n galluogi defnyddwyr i gael mynediad i gasgliadau celf ar eu ffonau clyfar. Gallant sganio gwaith celf penodol, cael gwybodaeth bellach am y darn a chreu casgliadau eu hunain o ffefrynnau.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Oriel Môn fydd y sefydliadau cyntaf yng Nghymru i gynnig y gwasanaeth hwn, gwasanaeth sydd ar gael mewn deg gwahanol iaith, gan gynnwys Cymraeg. Mae Smartify yn Gwmni Budd Cymunedol a ddatblygodd o ganlyniad i ddiddordeb 4 ffrind yn ymweld ag amgueddfeydd ac yn mwynhau celfyddyd.   

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo i gynnig mynediad i’w chasgliadau mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Mae defnyddio’r Ap Smartify yn galluogi pobl i ryngweithio â’r darluniau heb dynnu oddi wrth y profiad o ymweld ag amgueddfa. Mae Smartify yn Ap am ddim sydd ar gael ar gyfer systemau android ac ios.

Mae’n galluogi defnyddwyr i sganio darn o waith ac ymchwilio i fwy o wybodaeth am yr arlunydd a’r gwaith. Gallant hefyd ffurfio casgliadau o’u hoff waith o’r gwahanol leoliadau y byddant yn ymweld â nhw. Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno â sefydliadau eraill sy’n defnyddio Smartify megis yr Amgueddfa Genedlaethol a’r Academi Frenhinol yn Llundain, yr Amgueddfa Gelf Fetropolitanaidd yn Efrog newydd a’r Museo Correr yn Venice.  
  
Meddai Dafydd Tudur, Pennaeth Mynediad Digidol Llyfrgell Genedlaethol Cymru:


"Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch iawn o ymwneud â  SMARTIFY i ddarparu ffyrdd newydd cyffrous o ymgysylltu â chelf. Bydd yr ap yn ychwanegiad mawr at ein harddangosfa canmlwyddiant Kyffin Williams ac rydym yn falch o weithio mewn partneriaeth gydag Oriel Môn, i fod y sefydliadau cyntaf yng Nghymru i gynnig y gwasanaeth hwn trwy gyfrwng y Gymraeg."

Ychwanegodd Ceri Williams, Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu Oriel Môn:

“Mae Oriel Môn yn falch o fod yn un o’r sefydliadau cyntaf yng Nghymru i lansio Smartify .Mae’n angenrheidiol ein bod yn cynnig profiad i’n ymwelwyr sydd yn berthnasol a newydd.  Mae gennym draddodiad o weithio mewn partneriaeth gyda’r Llyfrgell Genedlaethol ac mae lansiad Smartify yn y ddwy sefydliad yn gadarnhad o hyn.”

Meddai Anna Lowe o Smartify:

“Rydym yn hapus iawn y bydd yr Ap Smartify yn cael ei lansio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Oriel Môn. Rydym yn edrych ymlaen at allu cynnig y gwasanaeth i Gymru ac yn Gymraeg. Ein nod drwy Smartify yw helpu pobl i ymgysylltu â chelfyddyd mewn modd ystyrlon ac i gefnogi sefydliadau celf i allu cyrraedd cynulleidfaoedd a chael gwytnwch ariannol.”

Gwybodaeth Bellach

Elin-Hâf 01970 632471 neu post@llgc.org.uk

Kyffin Williams: Tu ôl i'r Ffrâm
16 Chwefror 2018 - 1 Medi 2018
Oriel Gregynog

Mi welwch gofnodion diddorol ar yr arddangosfa a'r casgliad ar flog y Llyfrgell. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter am y newyddion diweddaraf: @arddangosfallgc