Kyffin Williams: Tu ôl i'r Ffrâm

Bydd arddangosfa Kyffin Williams: Tu ôl i’r Ffrâm yn cael ei hagor yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth ar yr 16eg o Chwefror 2018.

Arddangosfa ydyw sy’n coffáu canmlwyddiant geni un o artistiaid diffiniol Cymru’r ugeinfed ganrif,  Syr Kyffin Williams, RA.

Meddai Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

“Cychwynnodd y berthynas rhwng y Llyfrgell  a  Syr Kyffin  gyntaf oll ym 1949 ar ddechrau ei yrfa  pan  brynodd y Llyfrgell  un o’i baentiadau am y tro cyntaf. O’r adeg yna ymlaen fe ddatblygodd perthynas  agos a chynnes rhyngom ni a Kyffin a hynny drwy bryniannau pellach, rhoddion ac arddangosfeydd cyson o’i weithiau, hyd  ei farwolaeth ym mis Medi 2006 pan dderbyniodd y Llyfrgell ran sylweddol  o’i ystâd yn gymynrodd ganddo.  Daeth Syr Kyffin yn un o gyfeillion a chefnogwyr mwyaf y sefydliad hwn, a mawr oedd ein parch ni ato a’n hedmygedd ohono. Y Llyfrgell Genedlaethol yw cartref y casgliad helaethaf a’r mwyaf cynhwysfawr o waith Syr Kyffin Williams.”

Mae amryw wedi dod i adnabod Cymru drwy arddull unigryw Kyffin  , ac  ystyrir  ei waith  yn ddiffiniad o Gymreictod. Yn cael eu harddangos bydd ei dirluniau impasto eiconig o Gymru a phortreadau cryfion o bersonoliaethau lleol a chenedlaethol.  Bydd hefyd cyfle i weld rhai gweithiau llai adnabyddus gan yr artist nad ydynt wedi’u gweld gan y cyhoedd o’r blaen, sy’n cynnwys ei ddarluniau paratoadol, llyfrau brasluniau a deunydd archifol.

Bydd yr arddangosfa’n cael ei hagor yn ffurfiol am 2.30pm ar yr 16eg o Chwefror gan Yr Arglwydd Elis-Thomas AC, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

Meddai’r  Arglwydd Elis-Thomas:

“Rwy’n falch iawn o weld y Llyfrgell Genedlaethol yn dathlu ein diwylliant gweledol  drwy drefnu’r arddangosfa ardderchog hon o waith Syr Kyffin Williams. Wrth gyflwyno’i baentiadau i’r Llyfrgell, yr hyn a wnaeth mewn gwirionedd oedd eu cyflwyno’n rhodd i’r genedl i’w mwynhau am byth. Rwy’n ddiolchgar i’r Llyfrgell am roi’r cyfle i’r cyhoedd weld y casgliad rhyfeddol hwn”

Bydd yr arddangosfa – wedi’i gosod  yn Oriel Gregynog, oriel fwyaf Cymru – yn rhoi cyfle i ymwelwyr gael cipolwg o’r dyn y tu ôl i’r ffrâm, trwy ei gelf, ei archifau a’i eiriau ef ei hun. 

Gwybodaeth Bellach

Elin-Hâf 01970 632471 neu post(at)llgc.org.uk

Kyffin Williams: Tu ôl i'r Ffrâm
16 Chwefror 2018 - 1 Medi 2018
Oriel Gregynog

Mi welwch gofnodion diddorol ar yr arddangosfa a'r casgliad ar flog y Llyfrgell. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter am y newyddion diweddaraf: @arddangosfallgc

Bydd lluniau ar gael yn dilyn yr agoriad swyddogol.