Cyhoeddi enwau Siaradwyr Cynhadledd Cwlwm Celtaidd

30.05.2018

Ar y 5ed a 6ed o Orffennaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd.
Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i'w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol.

Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wikimedia UK.  Prif amcan Cwlwm Celtaidd 2018 fydd uno pobl sy'n gweithio'n ddiwyd i gefnogi cymunedau ieithyddol oddi tan yr un to; gan dynhau'r berthynas rhyngddynt yn 'gwlwm' cadarn, a'u cynorthwyo i weithredu.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi mai Eluned Morgan AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes fydd yn agor y gynhadledd Dydd Iau y 5ed o Orffennaf.

Meddai Jason Evans, Wicimediwr Preswyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gyhoeddi mai Eluned Morgan AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes fydd yn agor Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018. Gall y rheini sy'n mynychu'r gynhadledd ddisgwyl cyflwyniadau a sgyrsiau am ddulliau arloesol o gefnogi a thyfu cymunedau ieithyddol, gan gynnwys manteisio addysg agored, gwybodaeth agored a data agored.”

Ymysg y siaradwyr mae:

Robin Owain, Rheolwr Wikimedia UK (Cymru)

Mark Trevethan (Cernyw)
Y Gernyweg a Wicipedia - canfod dulliau i gymuned fechan ddefnyddio Wicipedia yn effeithiol.

Aaron Morris (Cymru)
Gwaith WiciMôn o fewn addysg uwchradd.

Iñaki Lopez deLuzuriaga (Gwlad y Basg)
Rhaglen Addysg yr iaith Fasgeg.

Gwenno Griffith (Cymru)
Wici Caerdydd.

Ewan Mc Andrew (Yr Alban)
Codi pontydd nid waliau - gweithdy cyfieithu

Gareth Morlais  (Cymru)
Pecyn Goresgyn y Bygythiadau i'ch Hiaith; ymarfogi drwy Wicidata a Wicipedia

Astrid Carlsen (Norwy)
Atgyfodi Wici marw! (Sami) – ble da ni nawr, flwyddyn yn ddiweddarach?

Dr Dafydd Tudur (Cymru)
Mesur impact gweithgareddau prosiectau Wicimedia ar y Gymraeg.

Adrian Estevez Iglesias (Sbaen)
 Llenyddiaeth Galisieg ar Wicipedia: o lenyddiaeth telynegol yr Oesoedd Canol i ffuglen trosedd, gyfoes (prosiectau llenyddiaeth y gymuned).

Koldo Biguri (Gwlad y Basg)
Txikipedia, y fersiwn o Wicipedia ar gyfer plant o fewn y Wicipedia Fasgeg.

Duncan Brown (Cymru)
Y BYWIADUR - Troi'r egin yn blanhigion cryf

Iñaki Lopez deLuzuriaga (Gwlad y Basg)
Y pethau elfennol ar gyfer ieithoedd lleiafrifol: clystyru o gwmpas llenyddiaeth (rhyddhau llenyddiaeth ar drwyddedau agored a thyfu cymuned; rhaglen addysg)

Daria Cybulska
Wikimedia UK a ieithoedd lleafrifol.

Pau Cabot
Gweithdy: Creu Blwch Gwybodaeth

Nicolas Vigneron (Llydaw)
Cyfieithu: gwella Wicidata yn eich iaith mewn ychydig funudau

Rebecca O'Neill, Meghan Dowling, Abigail Walsh (Iwerddon)
Vicipéid Iwerddon (astudiaeth achos o'r gwaith hyd yn hyn)

Simon Cobb
Llefydd gwag ieithyddol o fewn Wicidata

Subhashish Panigrahi (India)
Creu archif digidol ar gyfer ieithoedd brodorol er mwyn eu cadw'n fyw (cyflwyniad fideo)

Neil Rowlands (Cymru)
 Parallel.cymru: Creu cylchgrawn ac adnoddau cyfochrog Cymraeg-Saesneg.

Léa Lacroix (Almaen/Ffrainc)
Cyflwyniad: Beth yw Wikidata, a sut allwn ni gefnogi’r cymunedau ieithoedd lleiafrifol?

Rhagor o fanylion am y cyflwyniadau

Gwybodaeth Bellach
Elin-Hâf 01970 632471 neu post(at)llgc.org.uk

Twitter Wici LlGC

#CwlwmCeltaidd
#CwlCelt