Cwlwm Celtaidd

15.03.2018

Ar y 5ed a 6ed o Orffennaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd.

Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i'w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol.

Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wikimedia UK.  Prif amcan Cwlwm Celtaidd 2018 fydd uno pobl sy'n gweithio'n ddiwyd i gefnogi cymunedau ieithyddol oddi tan yr un to; gan dynhau'r berthynas rhyngddynt yn 'gwlwm' cadarn, a'u cynorthwyo i weithredu.

Meddai Jason Evans, Wicimediwr Preswyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at Gynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018. Gall y rheini sy'n mynychu'r gynhadledd ddisgwyl cyflwyniadau a sgyrsiau am ddulliau arloesol o gefnogi a thyfu cymunedau ieithyddol, gan gynnwys manteisio addysg agored, gwybodaeth agored a data agored.”

Mae modd cyflwyno papur neu gofrestru am y gynhadledd ar wefan y digwyddiad.

Gwybodaeth Bellach

Elin-Hâf 01970 632471 neu post(at)llgc.org.uk

Wici LlGC ar Twitter
#CwlwmCeltaidd