Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi 2018

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Cof Cenedl

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn falch o allu cefnogi Brecwast Gweddi Seneddol cyntaf Cymru a rhannu ychydig eitemau gyda chi o’n casgliadau sy’n cynrychioli rhai penodau arwyddocaol yn hanes cyfoethog ein cenedl. Y Llyfrgell, sy’n elusen gofrestredig ac yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, yw un o sefydliadau diwylliannol mwyaf gwerthfawr Cymru, ac yn enwedig felly os mai eich prif ddiddordeb yw treftadaeth Gristnogol ein gwlad, gan fod y Llyfrgell gyda’i chasgliadau cenedlaethol cyffyrddadwy cyfoethog yn sefydliad anhepgor.

Dysgwch fwy yn ein taflen 'Beibl i bawb o bobl y byd, Brecwast Gweddi Seneddol Gŵyl Ddewi 2018' (PDF 5 MB)