Rhagfyr  o hwyl diolch i'r Loteri Genedlaethol!

04.12.2017

Ar 11 Rhagfyr 2017, bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig taith tywys am ddim a te a choffi am ddim yng Nghaffi Pen Dinas i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Maent yn ymuno ag atyniadau ymwelwyr sy'n cael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol ar draws y DU wrth ddweud 'diolch' i bobl sydd wedi codi arian at achosion da trwy brynu tocyn loteri.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi derbyn £486,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn y gorffennol i ariannu prosiect mapiau degwm Cynefin, yn ogystal a £100,000 gan y Gronfa Loteri Fawr i helpu sefydlu Cynllun Gwirfoddoli y Llyfrgell.

Dywedodd Ros Kerslake, Prif Weithredwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri:

"Mae mis Rhagfyr yn amser gwych i brofi treftadaeth gyfoethog, amrywiol a chyffrous y DU, sydd wedi cael ei drawsnewid gan fwy na £7bn o gyllid y Loteri Genedlaethol ers 1994. Mae hon yn ystum fechan o ddiolch a ffordd o roi rhywbeth yn ôl i'r bobl sy'n prynu tocynnau. "

Mae'r syniad yn syml: mae unrhyw ymwelydd sy'n cyflwyno tocyn y Loteri Genedlaethol neu gerdyn siawns ar 11 Rhagfyr 2017 yn cael taith dywys a te neu goffi yn rhad ac am ddim yng nghaffi Pen Dinas, a gostyngiad o 10% yn siop y Llyfrgell. Cynhelir y daith tywys am 2.15 p.m.

Meddai Mererid Boswell o Lyfrgell Genedlaethol Cymru:

"Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yr ydym wedi gallu darparu mynediad llawer ehangach i'r cyhoedd i fapiau degwm ac roedd ein prosiect gwirfoddolwyr yn golygu y byddai'r wybodaeth a gynhwysir ar Lleoedd Cymru yn ddefnyddiol i genedlaethau'r dyfodol ".

Gwybodaeth Bellach

Elin-Hâf 01970 632471 neu post@llgc.org.uk
#ThanksToYou

Nodiadau i olygyddion

Y Loteri Genedlaethol
Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi, ar gyfartaledd, dros £ 30 miliwn yr wythnos ar gyfer prosiectau ledled y wlad. Codwyd cyfanswm o £ 37 biliwn ar gyfer Achosion da ers i'r Loteri Genedlaethol ddechrau ym 1994 a gwnaethpwyd mwy na 510,000 o grantiau unigol ar draws y DU, y mwyafrif (70 y cant) ohonynt am £ 10,000 neu lai, gan helpu prosiectau bach i wneud gwahaniaeth mawr yn eu cymuned!
www.national-lottery.co.uk @TNLUK #NationalLottery

Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydym yn buddsoddi arian i helpu pobl ledled y DU i archwilio, mwynhau a gwarchod y dreftadaeth y maent yn cofio - o'r archeoleg o dan ein traed i'r parciau hanesyddol a'r adeiladau yr ydym yn eu caru, o atgofion gwerthfawr a chasgliadau i fywyd gwyllt prin. www.hlf.org.uk @heritagelottery. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Katie Owen, Swyddfa Wasg HLF ar ffôn: 020 7591 6036