Prosiect Cynefin yn Dathlu

Bydd Cynefin yn dathlu cwblhau prosiect lleol i astudio hanes y Bonedd a'r Werin yn ardal Hiraethog ar y 26ain o Fai yng nghanolfan Bro Aled, Llansannan am 7:30

Bydd Llyfryn a thaflen taith gerdded yn cael eu lansio, yn cynnwys gwaith ymchwil y gymdeithas hanes lleol i'r hyn ddigwyddodd yn yr ardal yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cyfnod y mapiau degwm, ac yna rhyfel y degwm.

Bydd cyfle yma hefyd i weld dangosiad am y tro cyntaf o wefan newydd sy'n cael ei ddatblygu yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru fydd yn dangos holl fapiau a dogfennau'r degwm yng Nghymru. Bydd y wefan hon yn defnyddio'r wybodaeth gafodd ei drawsgrifio a'i leoli'n ddaearyddol gan wirfoddolwyr prosiect Cynefin, prosiect a ariannwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Yn ôl Einion Gruffudd, rheolwr prosiect Cynefin:

"Bydd yn bleser lansio ffrwyth gwaith Hanes a Diwylliant Bro Aled, Llansannan, dyma hanes yr ardal wedi ei ysgrifennu gan bobl yr ardal, adnodd gwerthfawr iawn. Mae'n rhan o brosiect Cynefin sydd hefyd wedi ail lunio map degwm o Gymru, gwaith a wnaed gan gannoedd o wirfoddolwyr ar draws Cymru, sydd wedi treulio miloedd o oriau yn trawsgrifio dogfennau'r degwm. Dwi'n edrych ymlaen i weld ymateb pobl Llansannan i'r wefan newydd rydyn ni wedi bod yn ei ddatblygu yn y Llyfrgell Genedlaethol."

Gwybodaeth Bellach

Elin-Hâf 01970 632471 neu post(at)llgc.org.uk

Mwy am brosiect Cynefin.