Gŵyl newydd i ddysgwyr yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

03.04.2017

Bydd cyfle i ddysgwyr y Gymraeg yn ardal Aberystwyth ymarfer a mwynhau siarad yr iaith mewn gŵyl genedlaethol newydd o’r enw ‘Ar Lafar’, a gynhelir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 22 Ebrill.

Bydd dysgwyr ar bob lefel a’u teuluoedd yn gallu mwynhau llu o weithgareddau yn y Llyfrgell, gan gynnwys teithiau tywys, gweithdai celf a chrefft, helfa drysor a sioe-un-dyn gyda’r actor Llion Williams.  Caiff sesiynau blasu eu cynnal i ymwelwyr sydd eisiau dysgu ychydig o’r iaith.

Bydd cyfle, hefyd, i ddysgwyr a’u teuluoedd gymdeithasu, gan ddefnyddio’u Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a chroesawgar a mwynhau’r trysorau cenedlaethol sydd i’w gweld yn y Llyfrgell.

Cynhelir yr ŵyl rhwng 10.30am-3.30pm a gofynnir i ymwelwyr gofrestru o flaen llaw

Mae’r ŵyl rad-ac-am-ddim yn ffrwyth partneriaeth newydd rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Llyfrgell Genedlaethol.

Bydd ‘Ar Lafar’ hefyd yn cael ei chynnal ar dri o safleoedd yr Amgueddfa: Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, ac Amgueddfa’r Glannau, Abertawe.

Meddai Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Pleser mawr yw cael croesawu’r ŵyl Ar Lafar i’r Llyfrgell Genedlaethol. Mae hon yn bartneriaeth newydd a chyffrous a fydd yn rhoi hwb i’r iaith Gymraeg drwy gynnig cyfleoedd anffurfiol i bobl sgwrsio yn y Gymraeg, a thrwy ddefnyddio ein diwylliant a threftadaeth gyfoethog fel modd o ysgogi diddordeb yn yr iaith.

“Fel sefydliad, rydym bob amser yn awyddus i annog a chefnogi siaradwyr Cymraeg, boed yn rhugl neu’n ddysgwyr, a mawr obeithiwn y bydd digwyddiadau fel hwn yn rhoi’r hyder i ddysgwyr defnyddio’r iaith Gymraeg yn gyfforddus mewn mannau cyhoeddus fel y Llyfrgell, beth bynnag bo’u gallu."

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol,
“Mae’n bwysig tu hwnt wrth ddysgu’r Gymraeg i roi cyfleoedd i bobl ymarfer siarad yr iaith mewn awyrgylch anffurfiol y tu allan i’r dosbarth. Rydym hefyd yn gwybod bod nifer fawr o bobl yn dysgu’r iaith oherwydd ymdeimlad o hunaniaeth neu wreiddiau.  

“Mae’r ŵyl hon yn pontio’r elfennau hynny i’r dim – creu cyfleoedd i bobl ymarfer yr iaith a dysgu mwy am hanes cyfoethog Cymru ar yr un pryd.”

Am fwy o wybodaeth

cysylltwch â Hawys Roberts ar hawys.roberts@dysgucymraeg.cymru neu 07812757716

Nodiadau i’r golygydd

  • Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gorff newydd sy’n gyfrifol am bob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion.