Beth sy’n Newydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru?

21.09.2017

Arddangosfa Derbynion diweddar

Yn ystod yr Hydref bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dangos detholiad amrywiol o’r eitemau a dderbyniwyd yn ddiweddar ar ran y Genedl.  Dewis archifwyr, curaduron a llyfrgellwyr ydynt; eitemau sydd yn adlewyrchu rhai o uchafbwyntiau ein casglu.

Bydd gwaith artistiaid megis Moses Griffiths, Iwan Bala a Paul Peter Piech yn cael eu dangos ochr yn ochr ag eitemau hynod o’n casgliadau archifau a llawysgrifau, megis llythyr a smygliwyd allan o wersyll carcharorion rhyfel Frongoch a chyfrol o drawsgrifiadau o bregethau’r Parch. Griffith Jones Llanddowror o 1760.  Rhoddwyd neu prynwyd yr eitemau hyn er mwyn datblygu ac ehangu'r casgliad yn unol â Pholisi Datblygu Casgliadau’r Llyfrgell.
   
Meddai Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:


“Mae casglu yn rhan hanfodol o waith a strategaeth y Llyfrgell; rydym yn casglu gyda golwg ar anghenion defnyddwyr y presennol a’r dyfodol gan anelu at lunio casgliad o bwysigrwydd cenedlaethol.”

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol ystod eang iawn o ddeunydd diwylliannol a hanesyddol sy’n cynnwys gweithiau celf, archifau, llawysgrifau, ffotograffau, ffilmiau, mapiau a deunydd print; eitemau sy’n adlewyrchu, mor wrthrychol ag sy’n bosibl, bob agwedd o orffennol a phresennol Cymru. Cipolwg yn unig yw’r arddangosfa hon o rhai o’r adnoddau hynny, ond gellir archwilio trysorau pellach yn yr Ystafelloedd Darllen ac ar wefan y Llyfrgell www.llgc.org.uk

Bydd yr arddangosfa i’w gweld o 16 Medi tan 16 Rhagfyr 2017.

Gwybodaeth Bellach:
Elin-Hâf 01970 632471 neu post@llgc.org.uk

Digwyddiadau Cysylltiedig:
04.10.17
Beth Sy'n Newydd?:Derbynion Diweddar
Staff y Llyfrgell sy’n datgelu rhai o’r trysorau diweddaraf i gyrraedd ein casgliadau.
Tocynnau