Apêl am Archifau Aneurin Bevan

Ar ben-blwydd Aneurin Bevan (Tachwedd 15, 1897), mae’r Archif Wleidyddol Gymreig , Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn lansio apêl am ddeunydd archifol am ei fywyd a’i waith.

Mae Aneurin Bevan ymhlith gwleidyddion enwocaf a mwyaf dylanwadol Cymru gan wasanaethu fel Aelod Seneddol dros Lyn Ebwy rhwng 1929 a 1960, yn weinidog y Llywodraeth ac yn ddirprwy arweinydd y Blaid Lafur. Fel Gweinidog Iechyd a Thai yn llywodraeth chwyldroadol Llafur ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd, ef oedd yn gyfrifol am sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn dal copïau o lyfrau Aneurin Bevan gan gynnwys In Place of Fear, ac archifau ei asiant ac Ysgrifennydd Plaid Lafur Glynebwy, Cyng. Ron Evans ond rydym yn awyddus i gasglu mwy o ddeunydd am waith y ffigwr pwysig yma.

Dywedodd Rob Phillips, Archifydd Cynorthwyol yr Archif Wleidyddol Gymreig:

“Mae Aneurin Bevan yn ffigwr canolog i wleidyddiaeth yng Nghymru a Phrydain yr ugeinfed ganrif ac rydym yn awyddus i gasglu mwy o ddeunydd am ei fywyd a’i waith fel bod gwybodaeth ar gael ar gyfer  y rhai sydd yn awyddus i ddysgu am ei gyfraniad i Gymru fodern. Rydym yn chwilio am bob math o ddeunydd; ffotograffau, llythyron, taflenni, posteri, llyfrynnau ac ati i greu casgliad newydd erbyn ei 120fed ben-blwydd yn 2017. Byddwn yn awyddus iawn i glywed oddi wrth unrhywun sydd a deunydd i gyfrannu i’r Llyfrgell.”

Gwybodaeth Bellach

Elin- Hâf 01970 632471 neu post@llgc.org.uk

Nodiadau i olygyddion

  • Mae’r Archif Wleidyddol Gymreig yn rhaglen o fewn Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gasglu, storio, catalogio a hyrwyddo deunydd archifol sy’n adlewyrchu bywyd gwleidyddol Cymru. Mae’r Llyfrgell yn dal archifau prif bleidiau gwleidyddol Cymru, gwleidyddion a mudiadau ymgyrchu.
  • Roedd Aneurin Bevan yn Aelod Seneddol Llafur dros Lyn Ebbw 1929-1960. Roedd e’n Weinidog dros Iechyd a Thai rhwng 1945 a 1951. Etholwyd yn ddirprwy arweinydd y Blaid Lafur yn 1959. Bu farw yn 1960.

@AWGymreig