Troedio tiroedd Eryri

Bydd Hydref 2015 yn gyfnod prysur i Siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrth i ni  osod ein nwyddau mewn safleoedd tu allan i furiau’r adeilad yn Aberystwyth.

Mae’r Llyfrgell wedi sefydlu partneriaeth gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i osod nwyddau’r Siop yn eu canolfannau, gan gynnwys Canolfan Groeso Betws y Coed.

Dywedodd Awel Gruffydd, Rheolwr Masnachol y Canolfannau:

“Mae cael gweithio mewn partneriaeth â’r Llyfrgell yn gyfle cyffrous i ni. Nid yn unig y byddwn ni’n codi ymwybyddiaeth ymwelwyr o fodolaeth y Llyfrgell Genedlaethol, ond mae’r nwyddau fydd gennym ar werth ym Metws y Coed wedi eu hysbrydoli gan rinweddau arbennig Eryri. Edrychaf ymlaen yn fawr at gael gwerthu printiadau o waith Kyffin Williams a Geoff Charles, ynghyd â llyfrau, cardiau a chrefftau o gasgliadau’r Llyfrgell.  Fe fyddan nhw’n gaffaeliad gwych i’n Canolfannau wrth i ni baratoi at gyfnod prysur y Nadolig.”

Mae Elaine Turnpenney, Rheolwr Siop y Llyfrgell yn canolbwyntio ar ddatblygu ystod o nwyddau chwaethus sydd wedi eu hysbrydoli gan gasgliadau’r Llyfrgell.  Mae nwyddau Kyffin Williams yn enghraifft berffaith o hyn ac maent yn cynnwys argraffiadau (prints), mygiau a chardiau cyfarch o safon, sy’n dangos elfennau o waith yr artist mewn ffyrdd fforddiadwy. 

Dywedodd Elaine:

"Rwy'n hynod o falch o'r cyfle i gydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri trwy osod nwyddau siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn y Ganolfan Groeso ym Metws y Coed.  Gobeithiaf y bydd hyn yn codi ymwybyddiaeth o'r math o nwyddau sydd gennym ar werth yn ein siop ac yn sylw i'r Llyfrgell yn gyffredinol - ei gwaith â'i chasgliadau."

Mae nwyddau hefyd wedi ei dosbarthu i ganolfannau Aberdyfi, Dolgellau a Beddgelert.

Gwybodaeth bellach

Rhiain Williams, Swyddog Mynediad a Marchnata
Rhiain.williams@llgc.org.uk
01970 632 537

Elaine Turnpenney, Rheolwr Siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Elaine.turnpenney@llgc.org.uk
01970 632 540

Awel Gruffydd, Rheolwr Masnachol y Canolfannau,
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri          
01766 772237    

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
www.llgc.org.uk
Oriau agor: Dydd Llun – Dydd Sadwrn 9:30 – 17:00

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
www.eryri-npa.gov.uk/cym/authority
Canolfan Betws y Coed ar agor gydol y flwyddyn
(Canolfannau Beddgelert, Dolgellau ac Aberdyfi yn dymhorol)