PWC Wedi'i Benodi i Gynnal Adolygiad Annibynnol

29 Ebrill 2015

Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Datganiad i’r Wasg

Rhyddhawyd:  Ebrill 2015

PWC WEDI’I BENODI I GYNNAL ADOLYGIAD ANNIBYNNOL

Ar 13eg Mawrth 2015 cytunodd Bwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gomisiynu adolygiad annibynnol allanol mewn perthynas â gweithredu polisi disgyblu’r Llyfrgell ac â materion eraill a arweiniodd at wrandawiad gerbron tribiwnlys cyflogaeth.

Yn dilyn proses ddethol agored mae cwmni PwC wedi cael ei benodi i gynnal yr adolygiad annibynnol allanol hwn ac fe fydd yn cyflwyno ei ganlyniadau a’i argymhellion i Fwrdd Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru ym mis Gorffennaf.

Ni fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gwneud unrhyw sylw pellach ar y mater hwn nes bydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr wedi ystyried yr adolygiad.

Diwedd


Rhyddhawyd gan Alastair Milburn, Effective Communication, ar ran Llyfrgell Genedlaethol Cymru

amilburn@effcom.co.uk
029 2083 8311
07813 857328