Gwasanaeth Llyfrgell Digidol Cenedlaethol i Gymru

28 Ebrill 2015

Dyfarnwyd grant o £255,000 i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Lywodraeth Cymru i arwain y gwaith o ddatblygu Gwasanaeth Llyfrgell Digidol i Gymru. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf (Ebrill 17) gan Ken Skates, y Diprwy Weinidog Dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Bydd y nawdd yn galluogi’r Llyfrgell i weithio mewn partneriaeth â llyfrgelloedd eraill Cymru i ddarparu mynediad rhad ac am ddim at ystod eang o ddeunydd ar-lein gan gynnwys adnoddau hanes teulu, papurau newydd a deunyddiau cyfeiriadol cyffredinol. Bydd y bartneriaeth hefyd yn darparu mynediad ar-lein yn rhad ac am ddim at e-lyfrau ac e-gylchgronau.

Mae’r porth Cymru-gyfan welshlibraries.org/cy/ yn rhan ganolog o’r Gwasanaeth Llyfrgell Digidol ac yn darpau gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael a’r hyn sy’n digwydd mewn llyfrgelloedd lleol ledled Cymru. Mae’r gwasanaeth ‘Ffeindio Llyfr’ ar y wefan yn chwilio’r holl gatalogau llyfrgell yng Nghymru ag un chwiliad.

Meddai’r Dr Aled Gruffydd Jones, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, am bwysigrwydd y Gwasanaeth Llyfrgell Digidol:
     
“Pleser mawr i mi yw bod y Llyfrgell Genedlaethol yn arwain ar y darn angenrheidiol hwn o waith. Bydd lledaenu mynediad ar-lein am ddim yn sicrhau bod mwy fyth o bobl yn gallu mwynhau’r casgliadau cyfoethog ac amrywiol sydd ar gael yn ein llyfrgelloedd.”

Mae’r nawdd yn rhan o becyn £2.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ar draws Cymru, ac yn eu cynorthwyo i wireddu’r argymhellion yn adroddiad y Farwnes Andrews ar ddiwylliant a thlodi.

Am fanylion pellach cysyllter â: post@llgc.org.uk