‘Distillation’: 30 Mlynedd o Beintio - Shani Rhys James MBE Llyfrgell Genedlaethol Cymru  14 Chwefror – 23 Mai 2015

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, yn cynnal arddangosfa o waith yr artist nodedig Shani Rhys James rhwng canol Chwefror a diwedd mis Mai.

Mae ‘Distillation’ yn ddathliad o waith Shani Rhys James dros y 30 mlynedd diwethaf, gan ddod â holl ystod ei gwaith arobryn a rhyfeddol ynghyd i’w harddangos yn un o brif orielau Cymru. Mae’r arddangosfa yn cynnwys y gwaith a enillodd iddi Fedal Aur yr Eisteddfod Genedlaethol a Gwobr Peintio Jerwood. Bydd ei gweithiau mwy diweddar yn seiliedig ar batrymau papur wal enfawr, hefyd i’w gweld.   

“Does dim dwywaith mai Shani Rhys James yw un o artistiaid mwyaf blaenllaw  a dylanwadol Cymru, a dyma’r arddangosfa fwyaf cynhwysfawr erioed o’i gwaith” yn ôl Martin Tinney, Curadur yr Arddangosfa. “Nid arddangosfa ôl-syllol ffurfiol mohoni fodd bynnag ond yn hytrach, arolwg eang o waith sydd yn cynnwys peintiadau cynnar o’i theulu yn y gegin hyd at ei gwaith graddfa fawr o ffigyrau wedi’i lleoli mewn mannau symbolaidd” meddai.

‘Distillation’ yw un o ddwy arddangosfa o waith Shani Rhys James i’w cynnal yn Aberystwyth rhwng hyn a mis Mai. Amgueddfa Ceredigion yw’r lleoliad ar gyfer ‘Cassandra’s Rant’, arddangosfa o Gerfluniau Symudol o’i heiddo, a gychwynodd  ar 17 Ionawr hyd at 14 Mawrth. Cynhelir lansiadau ‘Distillation’ a ‘Cassandra’s Rant’ ar ddydd Sadwrn 14 Chwefror, am 12.00pm yr yr Amgueddfa a 2.30pm yn y Llyfrgell.

Cyhoeddir y gyfrol ddwy ran ‘The Spider, The Plants and The Black, Black Cot’ ar ddiwrnod y lawnsiadau i gydfynd a’r arddangosfeydd. Bydd ar werth am y tro cyntaf yn y Llyfrgell Genedlaethol ar y diwrnod hwnnw.

Mae’r arddangosfa ‘Distillation’ i’w gweld yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, rhwng 14 Chwefror a 23 Mai

Am fanylion pellach a/neu gopïau o ddelweddau cysyllter â

Elwyn Williams elwyn.williams@llgc.org.uk  01970 632818

Shani Rhys James shanirhysjames@btinternet.com   01938 820469 /  07720 326031


-    Diwedd -


Nodiadau i Olygyddion :-

Delweddau i’r Wasg, gan gynnwys ‘Tiffs’, ar gael o  
www.dropbox.com/sh/5i3y435qnvafvr9/AADqGUAa5aDmfs5swHpw_0oda

Distillation:
Mae’r arddangosfa yn cynnwys gweithiau ar fenthyg gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Amgueddfa Birmingham, Jerwood Foundation, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a sefydliadau eraill.

Cassandra’s Rant:
Amgueddfa Ceredgion 17  Ionawr  – 14 Mawrth
Arddangosfa o Gerfluniau Symudol wedi ei churadu gan Alice Briggs o Amgueddfa Ceredigion. Dyma’r cyfle cyntaf i weld cyfres gyfan o gerfluniau symudol a grewyd gan Shani Rhys James ond a ddyfeisiwyd ddegawd ynghynt. Ffurfiwyd y cerfluniau o ddarnau wedi’i darganfod  neu’i hailgylchu ac maent yn seiliedig ar eitemau eiconig sydd yn bresennol yn ei phaentiadau, megis cot, peisiau,  tŷ dol a ffram.
Am fanylion pellach, cysyllter â Alice Briggs, Curadur Cynorthwyol, Amgueddfa Ceredigion
01970 633086 www.ceredigion.gov.uk

The Spider, The Plants and The Black, Black Cot:
Cyhoeddir cyfrol mewn 2 ran gan Dolpebyll Studio Press ar 14 Chwefror. Dyluniwyd y gyfrol gan gwmni dylunio arobryn Elfen o Gaerdydd.  Bydd yn cynnwys tua 40 o ddelweddau lliw llawn ac mewn cyfrol atodol, traethodau gan Francesca Rhydderch, Emma Geliot, Iwan Bala, Peter Lord ac Alice Briggs, gyda rhagair gan yr Athro Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Am  Shani Rhys James:

Derbyniodd Shani Rhys James wobr MBE yn 2006 am ei gwasanaeth i Gelf yng Nghymru. Mae’n parhau i greu ac arddangos ei gwaith yn rheolaidd yng Nghymru a thu hwnt .

“She is, then, in her scope and subject, both monumental and domestic. This fusion is the hot solder that serves to give incandescence to her painting. The solidity of bodies and objects shimmers with the disturbance of dreams from which we are constantly being made to wake up; by that look again, that penetrating, accusing, insightful, fearless and unforgiving look.” Dai Smith, Chair ACW 2014.

“And there’s the anarchy of the writhing, wriggling, uncontainable wallpaper – which has become a recurring theme in your latest work ….. reminding us of the profound psychological drama going on behind the scenes. The deliberately stagey, theatrical backgrounds indicate that your figures are indeed characters, not simply straightforward portraits of you, the artist as a young woman.” Francesca Rhydderch, poet and novelist, from an interview for the book “The Rivalry of Flowers” Seren Press 2013.

“But there is also a line that might extend back to Australia, a land of burnt out farmsteads and trees, and the homeland of Sidney Nolan, whose black silhouettes of ‘Ned Kelly’ in the brightly lit landscape have become a familiar motif that has become embedded in the iconography of Australia. Similarly, Rhys James’ work has become part of the iconography of Wales, and needs celebrating as such.” Iwan Bala, writer, artist 2014.

“Patriarchy ……… has something to fear from the work of Shani Rhys James. Her paintings do and show things that could only have been fully accomplished by a female creator” Edward Lucie-Smith, critic, poet, artist and writer 2013.

“Shani Rhys James is an extraordinary painter. Simply in terms of her command of the medium of oil paint, whether worked on the tiniest or the largest scale, she is remarkable at once for the richness of the surface she achieves by it, and for the deceptive ease and assurance in her handling of it. She is a natural, unforced, unself-concious expressionist.” William Packer, critic, writer, artist 2013.