DATGANIAD I’R WASG

14 Gorffennaf 2015

*Darganfod Cymru gyda Phasbort Newydd i Blant*

*Cyrff treftadaeth Cymru yn cydweithio ar ymgyrch haf*


Beth am fynd allan i grwydro dros yr haf? Diffoddwch y teledu a’r
cyfrifiadur, a dewch i ddarganfod trysorau gwych Cymru. Mae Amgueddfa
Cymru, Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru),
Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi
cydweithio i greu pasbort cyffrous i blant er mwyn eu galluogi i
ddarganfod amgueddfeydd, cestyll, tai a gerddi hanesyddol yr haf hwn.

Mae’r ymgyrch, sy’n cael ei chefnogi gan Croeso Cymru, yn dechrau’r
wythnos hon (15 Gorffennaf 2015), a’r bwriad yw annog teuluoedd Cymru i
ymweld â chymaint ag y gallant o atyniadau treftadaeth y wlad dros yr
haf. Mae chwe gwahanol antur yn y pasbort arbennig, sydd wedi’i anelu at
blant 6-11 oed. Mae pob antur mewn ardal wahanol o Gymru ac yn llawn
llefydd cyffrous i ymweld â nhw - yn amgueddfeydd, cestyll, tai hynafol
a mwy.

Ewch i goncro castell neu ddod ar draws abaty cudd yn y gogledd
ddwyrain. Profwch fywyd y pwll glo yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru a
darganfod sut y byddai’r Rhufeiniaid yn ymlacio yng Nghaerllion. Yng
Nghaerdydd a’r cyffiniau, cewch ddod wyneb yn wyneb â deinosor neu fod
yn archwiliwr natur yn Nhŷ Tredegar a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Mae digon i’w wneud yn y canolbarth a’r gorllewin hefyd - o ymweld â
fferm Llanerchaeron neu arddangosfeydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
i chwarae cuddio ym mharc enfawr Dinefwr neu ymladd fel y dywysoges
Gwenllïan yng Nghastell Cydweli!

Mae’r llyfryn 36 tudalen, maint A6, ar gael i deuluoedd ym mhob un o'r
24 atyniad dan sylw. Bydd angen i deuluoedd ymweld ag un ohonynt i
gasglu pasbort. O ymweld ag o leiaf pedwar safle, bydd cyfle i gymryd
rhan mewn cystadleuaeth drwy gasglu sticeri a gyrru ffurflen gais er
mwyn ceisio ennill 1 o 20 Pecyn Gweithgareddau Anturiwr.

Mae Heart FM yn ne Cymru wedi ymuno â’r ymgyrch ac yn cynnig gwobrau
cyffrous gan gynnwys cyfle i ennill camera GoPro a noson yn un o westai
moethus Cymru.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken
Skates:

“Mae gan Gymru gyfoeth o drysorau. Rydym eisiau i deuluoedd ddarganfod a
mwynhau’r llu o atyniadau treftadaeth sydd gennym. Felly ewch amdani –
casglwch eich pasbort a mynd ati i ddarganfod trysorau Cymru dros yr haf.”

Mae gan Amgueddfa Cymru saith amgueddfa genedlaethol ar draws Cymru sef
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru;
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion; Big Pit Amgueddfa Lofaol
Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa
Lechi Cymru, Llanberis ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru mae mynediad am ddim i’n holl
amgueddfeydd.

-Diwedd -

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Lleucu Cooke, Swyddog Cyfathrebu,
Amgueddfa Cymru drwy ffonio (029) 2057 3175 neu e-bostio
lleucu.cooke@amgueddfacymru.ac.uk
<mailto:lleucu.cooke@amgueddfacymru.ac.uk>