Cyfleoedd Cyffrous!

8 Gorffennaf 2015

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn wynebu cyfnod cyffrous a llawn her ac yn chwilio am Lywydd newydd ac Ymddiriedolwyr i helpu lywio’i dyfodol.

Os ydych yn frwd dros waith y Llyfrgell a medru uniaethu â’n gweledigaeth, ac yn credu fod y cymwyseddau a’r sgiliau gennych i wneud y gwaith, yna ymwelwch â gwefan Llywodraeth Cymru a chyflwynwch gais!

O gyflwyno cais, does dim i’w golli, ond y mae llawer iawn i’w ennill!

Cliciwch ar y ddolen hon:

Disgrifiad swydd