Dros 1,900 o Luniau Olew y Llyfrgell yn ymuno â gwefan Your Paintings

Cyhoeddodd Sefydliad Catalog Cyhoeddus (PCF), mewn partneriaeth gyda'r BBC, bod holl baentiadau olew o gasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth wedi cael eu hychwanegu at y wefan Your Paintings i bobl Prydain ac ar draws y byd, i’w mwynhau. Mae Your Paitings yn brosiect i greu catalog ar-lein cyflawn o bob peintiad olew yn y casgliadau Brydeinig, boed nhw mewn harddangosfa neu mewn storfa, a’i harddangos ar wefan Your Paintings

Mae paentiadau gan artistiaid fel Benjamin West, Claudia Williams, David Griffiths, Gwen John, a Turner ymhlith y 1,900 o luniau o’r Llyfrgell Genedlaethol sydd bellach i'w gweld ar wefan Your Paintings. Mae lluniau’r Llyfrgell yn ymuno â chasgliad o 660 paentiadau eraill o’r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd a hefyd sawl darlun o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a ymunodd â'r safle yn 2011.

Mae'r casgliad yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn canolbwyntio ar bynciau, portreadau ac artistiaid Cymreig. Daw pwysigrwydd celf crefyddol y genedl yn amlwg gyda phortreadau o wahanol arweinwyr crefyddol ein cenedl gan gynnwys  John Elias, Christmas Evans a John Jones, Talysarn. Ceir hefyd tirluniau o ddiddordeb deallusol ac aesthetig gan artistiaid cynhenid ac ymwelwyr. Mae arlunwyr cyfoes hefyd yn derbyn cydnabyddiaeth gref gydag er enghraifft, phortread o’r pêl-droediwr enwog Ryan Giggs a phencampwr bocsio’r byd Joe Calzaghe. Mae'r casgliad cyfoethog ac amrywiol yn rhoi golwg unigryw ar hanes a threftadaeth artistig Cymru.

Er mwyn cynorthwyo'r BBC a PCF i adnabod a chatalogio’r hyn gellir ei weld ym mhob peintiad, gwahoddir i’r cyhoedd 'tagio'r’ lluniau. Mae tagio yn hwyl, yn hawdd ac nid oes angen i chi fod yn arbenigwr celf i’w wneud! Bydd y canlyniadau yn caniatáu i ddefnyddwyr yn y dyfodol ddod o hyd i luniau o bynciau sydd o ddiddordeb iddynt. Ewch i Your Paintings Tagger i ddarganfod mwy.

Dyfyniadau

Dywedodd Andrew Green, Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru,: "Rydym yn falch o gael gweithio mewn partneriaeth â'r PCF a'r BBC i sicrhau bod ein casgliad gwych o luniau ar gael yn eang. Y peintiadau olew oedd y casgliad cyntaf i'w gyhoeddi yn ddigidol gan y Llyfrgell ac mae'r prosiect newydd yn dod â dimensiwn ychwanegol at ein nod o gyflwyno Cymru i'r byd."

Dywedodd Nicholas Serota, Cyfarwyddwr, Tate,: "Mae'r wefan Your Paintings yn ymgymeriad pwysig a fydd yn dangos y dyfnder ac ehangder casgliadau Prydain o baentiadau, llawer ohonynt gyhoeddi ar-lein am y tro cyntaf. Trwy gydweithio uchelgeisiol rhwng sefydliadau ar draws y DU, ategir ein huchelgais i gysylltu cynulleidfaoedd â chelf mewn ffordd ar-lein ar unwaith, rhywbeth y byddwn yn ei gymryd yn ganiataol yn y dyfodol."

Dywedodd Andrew Ellis, Cyfarwyddwr, y Sefydliad Catalog y Cyhoedd: "Nid oes unrhyw wladwriaeth erioed wedi cychwyn ar brosiect mor anferthol i arddangos ei beintiadau ar-lein mewn un casgliad cyfan. Gan weithio gyda chasgliadau ac unigolion ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, bydd y prosiect hwn yn dangos i'r byd y daliad anhygoel sydd yn y Deyrnas Unedig o beintiadau olew."

Meddai Roly Keating, Cyfarwyddwr Archif Cynnwys, y BBC,: "Mae ein partneriaeth gyda'r PCF yn crynhoi cymaint o uchelgeisiau BBC, y ddau fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus a chefnogwr allweddol y sector y celfyddydau DU. Bydd Your Paintings yn adnodd gwerthfawr iawn i’n cynulleidfa ddysgu a rhannu celf ac mae’n brawf o werth cyd-weithio gyda phartneriaid i agor adnoddau y genedl diwylliannol."

Nodiadau i Olygyddion

Mae Your Paintings yn brosiect partneriaeth rhwng y BBC a'r Catalog y Cyhoedd Sylfaen (PCF) i osod casgliad cyfan o baentiadau olew y Deyrnas Unedig  ar-lein yn www.bbc.co.uk/yourpaintings. Mae'r wefan hon yn dod i'r amlwg fel adnodd dysgu unigryw, nid yn unig yn dangos lluniau a gwybodaeth am bob darlun ond hefyd drwy archif ffilm a dolenni arbennig y BBC, i wybodaeth bellach. Cafodd y wefan ei lansio yn yr Oriel Brydeinig (National Gallery) yn ystod haf 2011. Ar hyn o bryd, mae'r safle yn dangos oddeutu 110,000 paentiadau o dros 1,400 o gasgliadau.DolenniGwaith Celf LlGC ar wefan YourPaintingsGwybodaeth Bellach:Ar gyfer y Sefydliad Catalog y Cyhoedd ac ar gyfer delweddau wasg cysylltwch â Katie Cardwenynen: 020 7395 0338.Siôn Jobbins, Swyddfa’r Wasg LlGC: post@llgc.org.uk 01970 632902