Dot Dot Dash: Cymru’n Cyfathrebu

Ydych chi’n cofio bywyd heb Facebook a Twitter? Oeddech chi’n gwylio’r teledu 30 mlynedd yn ôl ar y noson pan gafodd S4C ei lansio? Ydych chi’n cofio gwrando am newyddion pwysig o’r  rheng flaen ar y weiarles yn ystod yr Ail Ryfel Byd? A oeddech erioed yn meddwl y byddech yn gweld teclyn morse code yn cael ei ddefnyddio ar gyfer trydar?

Drwy lygad ein prif gymeriad, Bryn Jones, bydd arddangosfa Dot Dot Dash: Cymru’n Cyfathrebu sydd i’w weld yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth rhwng 3 Tachwedd 2012 a 14 Medi 2013 yn canolbwyntio ar gasgliadau Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru ac yn arddangos clipiau gweledol a chlywedol eiconig o bob degawd o’r ganrif ddiwethaf. Cawn gipolwg ar rai o’r cerrig milltir hynny yn hanes cyfathrebu yng Nghymru sydd wedi newid y ffordd ry’n ni’n byw heddiw.

Drwy ddangos gwrthrychau wedi eu benthyg gan y Museum of Communication yn Fife, bydd yr arddangosfa yn eich tywys ar daith drwy amser gyda setiau radio a theledu cynnar, clipiau ffilmiau cartref a chlipiau sain o ddarllediadau radio cynnar yng Nghymru.

Meddai Jaimie Thomas, Swyddog Arddangosfeydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

‘Mae’r arddangosfa hon yn rhoi llwyfan i eitemau gwerthfawr yn yr Archif Sgrin a Sain wrth i ni olrhain hanes cyfathrebu yng Nghymru rhwng 1912 a 2012.’

Bydd yr arddangosfa gyffrous hon hefyd yn olrhain hanes lluniau a chartwnau yng Nghymru ac yn arddangos gweithiau gan rhai o gartwnwyr ac arlunwyr mwyaf nodedig Cymru.

Mae Mike Collins a David Roach yn enwog am greu stripedi comig Dr.Who, Spiderman, Batman a Judge Dredd, ac yn yr arddangosfa hon byddwn yn cael cipolwg ar frasluniau ac animeiddiadau nad oes neb wedi eu gweld yn gyhoeddus o’r blaen.

Bydd cyfle hefyd i weld eitemau o gasgliad y Llyfrgell yn cynnwys stribedi cartŵn Superted, darluniau gwreiddiol Llyfr Mawr y Plant a rhai o gartwnau dychanol cynharaf gan gartwnwyr o Gymru.

Beth am ymuno â ni ar y 26ain o Ionawr ble byddwn yn cynnal diwrnod llawn hwyl i ddathlu dylanwad cyfathrebu yng Nghymru? Cynhelir gweithdai animeiddio, teithiau tywys ynghyd â dangosiad ffilmiau o gasgliad Arddangosfa Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

Gwybodaeth bellach

Elin Hâf, Swyddfa’r Wasg 01970 632534 neu post@llgc.org.uk

Tudalen Dot Dot Dash