Ymgynghoriad ar Weledigaeth Strategol 2021-2026

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n datblygu Cynllun Strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf yn ystod mis Gorffennaf ac Awst.

Eich barn chi

Rydym yn awyddus i ymgynghori mor eang â phosibl i sicrhau y byddwn wrth weithredu ein Cynllun Strategol yn aros yn driw i’n pwrpas fel sefydliad ac yn alinio â pholisi cyhoeddus Cymru. Rydym yn awyddus hefyd i sicrhau ein bod yn bodloni eich anghenion chwi fel defnyddiwr neu ddarpar ddefnyddiwr ac felly, bydd derbyn adborth a sylwadau gennych yn hynod ddefnyddiol i ni. Bydd y Strategaeth ei hun yn weithredol o 1 Ebrill 2021 hyd 31 Mawrth 2026.

Sut i ddarllen y Weledigaeth Strategol

Sut i Ymateb i'r Weledigaeth Strategol

Mae dwy ffordd i ymateb i'r Weledigaeth Strategol. Croesawir ymatebion trwy:

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich adborth erbyn 13 Gorffennaf 2020.