Ffurflen Ymholiadau LlGC

Ni fydd Gwasanaeth Ymholiadau cyflawn am gyfnod amhenodol oherwydd ansicrwydd yn sgil COVID-19.

Byddwn yn ymdrechu i ateb pob ymholiad sy'n ymarferol bosibl ac yn gobeithio cynnig gwasanaeth llawn eto cyn bo hir.

Gofynnwch gwestiwn am ein casgliadau neu rhowch adborth am ein gwasanaethau drwy lenwi'r ffurflen a phwyso 'ANFON' (Byddwch yn cael eich dargyfeirio i dudalen sydd yn cael ei gynnal yn allanol gyda gwybodaeth ar ennill mynediad i statws yr ymholiad)

Os ydych yn defnyddio gwasanaeth gwe-bost megis Hotmail, AOL a.y.y.b, sieciwch eich ffolder ‘Junk’ os nad ydych yn derbyn ymateb i’ch ymholiad.

 

Dogfennau Perthnasol