Seremonïau Priodas yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Lleoliad priodas ysblennydd yng Ngheredigion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn un o lyfrgelloedd mawr y byd, ac yn un o adeiladau mwyaf eiconig ein cenedl. Adeiladwyd hi ar ddechrau’r 20fed ganrif ar safle urddasol uwchlaw tref glan môr Aberystwyth. O’r Llyfrgell ceir golygfeydd gwych o’r dref, y castell a Bae Ceredigion, ac mae’r adeilad godidog hwn yn lleoliad heb ei ail ar gyfer un o ddiwrnodau pwysicaf eich bywyd.

Am wybodaeth bellach, cymerwch olwg ar ein taflen priodasau a’n pecynnau hollgynhwysol

Os hoffech wneud apwyntiad neu fod gennych ymholiad, cysylltwch â'n Cydlynydd Priodasau ar 01970 632 801 neu ebostiwch priodas(at)llgc.org.uk.

“The day itself was fantastic. It’s such an impressive venue, with its grand entrance hall, staircase, the Council Chamber with its panelling and breath-taking views over the town and bay; everybody was impressed”

Tom & Katy
Married on 07.07.2012

 

Dogfennau Perthnasol