Arlwyo

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o seigiau a ddarperir gan gaffi Pen Dinas - o bwffes i brydau poeth ac oer, byrbrydau a melysfwydydd - yn ôl eich anghenion.

Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth:

Tocynnau bwyd

Gallwch brynu tocynnau bwyd a diod ymlaen llaw y gellir eu defnyddio yng Nghaffi Pen Dinas. Gallwch hefyd drefnu i ni gadw bwrdd neu fyrddau ar eich cyfer.

Neu gallwch archebu bwyd a diod i’w gweini yn yr ystafell drwy gwblhau a dychwelyd ein ffurflen arlwyo gyda’ch anghenion.

Derbyniad Gwin

Archebwch dderbyniad gwin yn yr un fodd - drwy gwblhau a dychwelyd ein ffurflen arlwyo gyda’ch anghenion.

Archebu

Darllenwch ein telerau ac amodau yn ofalus cyn archebu os gwelwch yn dda. Dychwelwch ffurflenni archeb at gwas-ymwelwyr(at)llgc.cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, ffoniwch (01970) 632801 os gwelwch yn dda. 

Dolenni perthnasol

Telerau ac Amodau
Ffurflen arlwyo