Adnoddau Cynhadledd

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn cynnig rhychwant eang o ddarpariaethau i ateb eich gofynion ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau.

Gallwn hefyd gynnig teithiau arbennig o amgylch yr adeilad.

Cyn danfon eich ffurflen archebu ystafell yn ôl dylid cysylltu â'r adran gwasanaethau ymwelwyr drwy ffonio 01970 632 801 neu drwy ebost gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk i sicrhau bod y dyddiad a’r ystafell ar gael. 

Ystafelloedd i’w llogi

Gellir llogi adnoddau technegol o’r Llyfrgell ar gyfer yr ystafelloedd a ganlyn:

Ystafell y Cyngor

 • Ystafell urddasol ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau
 • Lle i hyd at 60 o bobl i eistedd
 • 2 lifft cyfagos ar gyfer mynediad i bobl ag anabledd neu i symud nwyddau
 • Gellir archebu bwffe neu de a choffi. Gweler y rhestr arlwyo

Ystafell y Llywydd

 • Ystafell addas ar gyfer cyfarfodydd
 • Lle i hyd at 12 o bobl i eistedd
 • 2 lifft cyfagos ar gyfer mynediad i bobl ag anabledd neu i symud nwyddau
 • Gellir archebu bwffe neu de a choffi. Gweler y rhestr arlwyo

Drwm

 • Awditoriwm aml-gyfryngol
 • Lle i 98 o bobl i eistedd
 • Pris yn cynnwys adnoddau technegol
 • Wedi ei leoli ar y llawr gwaelod (Lefel -1)
 • Mae’r Drwm yn cwrdd â gofynion hygyrchedd
 • Gellir archebu bwffe neu de a choffi yn yr atriwm y tu allan i’r Drwm. Gweler y rhestr

Am fwy o wybodaeth gweler ein tudalen Gwasanaethau Cynhadledd

Manteision cynnal eich cynhadledd yn y Llyfrgell

 • Mynediad am ddim i arddangosfeydd y Llyfrgell
 • Golygfa hyfryd dros dref Aberystwyth a bae Ceredigion

Amodau a Thelerau

Darllenwch yr amodau a thelerau yn ofalus, os gwelwch yn dda, cyn i chi archebu bwyd ac ystafelloedd.

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni ar 01970 632 801 neu gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk

Dolenni perthnasol

Hygyrchedd