Adnoddau Cynhadledd

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn cynnig ystod eang o wasanaethau i ddiwallu anghenion eich cyfarfodydd a chynadleddau.
Cysylltwch â’n hadran gwasanaethau ymwelwyr drwy ffonio 01970 632801 neu drwy ebostio gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk yn y man cyntaf i sicrhau bod y dyddiad(au) sydd gennych mewn golwg ar gael.

Ystafelloedd i’w llogi

Ystafell y Cyngor

•    Ystafell urddasol gyda golygfeydd dros fae Ceredigion
•    Lle i hyd at 60 eistedd
•    2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
•    Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen arlwyo.

Ystafell y Llywydd

•    Ystafell hardd i gyfarfodydd llai o faint gyda golygfeydd dros fae Ceredigion
•    Lle i hyd at 12 eistedd mewn steil pwyllgor
•    2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
•    Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen arlwyo.

Ystafell John Herbert Lewis

•    Ystafell hardd i gyfarfodydd llai o faint gyda golygfeydd dros fae Ceredigion
•    Lle i hyd at 15 eistedd mewn steil pwyllgor
•    2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
•    Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen arlwyo.

Ystafell Beatrice Davies

•    Ystafell hardd i gyfarfodydd bach gyda golygfeydd dros fae Ceredigion
•    Lle i hyd at 8 eistedd mewn steil pwyllgor
•    2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
•    Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen arlwyo.

Ystafell Gruffydd John Wiliams

•    Ystafell hardd i gyfarfodydd bach gyda golygfeydd dros fae Ceredigion
•    Lle i hyd at 8 eistedd  mewn steil pwyllgor
•    2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
•    Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen arlwyo.

Drwm

•    Awditoriwm aml-gyfrwng
•    Lle i hyd at 98 eistedd
•    Pris llogi yn cynnwys defnydd o’r adnoddau technegol
•    Yn gwbl hygyrch, a’i leoliad llawr gwaelod yn golygu ei fod yn hawdd i’w gyrraedd
•    Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen arlwyo.

Manteision ychwanegol o ddewis LlGC

•    Mynediad am ddim i arddangosfeydd y Llyfrgell
•    Gallwn hefyd gynnig teithiau arbennig o amgylch yr adeilad- Cysyllter â’n hadran gwasanaethau ymwelwyr drwy ffonio 01970 632801 neu drwy ebostio gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk
•    Golygfeydd ysblennydd
•    Parcio talu ac arddangos ar y safle

Telerau ac Amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau yn ofalus os gwelwch yn dda cyn archebu.

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01970 632801 neu drwy ebostio gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk

Dolenni perthnasol

Hygyrchedd
Telerau ac Amodau
Ffurflen Llogi Ystafell