Adnoddau Cynhadledd

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn cynnig ystod eang o wasanaethau i ddiwallu anghenion eich cyfarfodydd a chynadleddau.

Cysylltwch â’n hadran gwasanaethau ymwelwyr drwy ffonio 01970 632801 neu drwy e-bostio gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk yn y man cyntaf i sicrhau bod y dyddiad(au) sydd gennych mewn golwg ar gael.

Ystafelloedd i’w llogi

Ystafell y Cyngor

Ystafell y Llywydd

Ystafell John Herbert Lewis

Ystafell Beatrice Davies

Ystafell Gruffydd John Wiliams

Drwm

Manteision ychwanegol o ddewis LlGC

  • Mynediad am ddim i arddangosfeydd y Llyfrgell
  • Gallwn hefyd gynnig teithiau arbennig o amgylch yr adeilad- Cysyllter â’n hadran gwasanaethau ymwelwyr drwy ffonio 01970 632801 neu drwy e-bostio gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk
  • Golygfeydd ysblennydd
  • Parcio talu ac arddangos ar y safle

Telerau ac Amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau yn ofalus os gwelwch yn dda cyn archebu.

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01970 632801 neu drwy e-bostio gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk

Dolenni perthnasol

https://www.llyfrgell.cymru/ymweld-a-ni/cyn-ymweld/hygyrchedd/#c39353

https://www.llyfrgell.cymru/fileadmin/fileadmin/docs_gwefan/gwasanaethau/llogi_lleoliad/llogi_lleoliad_telerau_ac_amodau_2018C.pdf

Dogfennau perthnasol