Adnoddau Cynhadledd

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn cynnig ystod eang o wasanaethau i ddiwallu anghenion eich cyfarfodydd a chynadleddau.

Cysylltwch â’n hadran gwasanaethau ymwelwyr drwy ffonio 01970 632801 neu drwy e-bostio gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk yn y man cyntaf i sicrhau bod y dyddiad(au) sydd gennych mewn golwg ar gael.

Ystafelloedd i’w llogi

Ystafell y Cyngor

 • Ystafell urddasol gyda golygfeydd dros Fae Ceredigion
 • Lle i hyd at 60 eistedd
 • 2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
 • Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen Arlwyo

Ystafell y Llywydd

 • Ystafell hardd i gyfarfodydd llai o faint gyda golygfeydd dros Fae Ceredigion
 • Lle i hyd at 12 eistedd mewn steil pwyllgor
 • 2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
 • Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen Arlwyo

Ystafell John Herbert Lewis

 • Ystafell hardd i gyfarfodydd llai o faint gyda golygfeydd dros Fae Ceredigion
 • Lle i hyd at 15 eistedd mewn steil pwyllgor
 • 2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
 • Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen Arlwyo

Ystafell Beatrice Davies

 • Ystafell hardd i gyfarfodydd bach gyda golygfeydd dros Fae Ceredigion
 • Lle i hyd at 8 eistedd mewn steil pwyllgor
 • 2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
 • Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen Arlwyo

Ystafell Gruffydd John Wiliams

 • Ystafell hardd i gyfarfodydd bach gyda golygfeydd dros Fae Ceredigion
 • Lle i hyd at 8 eistedd mewn steil pwyllgor
 • 2 lifft gerllaw i hwyluso mynediad a symud nwyddau
 • Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen Arlwyo

Drwm

 • Awditoriwm aml-gyfrwng
 • Lle i hyd at 98 eistedd
 • Pris llogi yn cynnwys defnydd o’r adnoddau technegol
 • Yn gwbl hygyrch, a’i leoliad llawr gwaelod yn golygu ei fod yn hawdd i’w gyrraedd
 • Gellir archebu bwyd a diodydd i’w gweini yn yr ystafell ymlaen llaw. Gweler ein tudalen Arlwyo

Manteision ychwanegol o ddewis LlGC

 • Mynediad am ddim i arddangosfeydd y Llyfrgell
 • Gallwn hefyd gynnig teithiau arbennig o amgylch yr adeilad- Cysyllter â’n hadran gwasanaethau ymwelwyr drwy ffonio 01970 632801 neu drwy e-bostio gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk
 • Golygfeydd ysblennydd
 • Parcio talu ac arddangos ar y safle

Telerau ac Amodau

Darllenwch ein telerau ac amodau yn ofalus os gwelwch yn dda cyn archebu.

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01970 632801 neu drwy e-bostio gwas-ymwelwyr(at)llgc.org.uk

Dolenni perthnasol

Dogfennau perthnasol