Datganiad Preifatrwydd Gwasanaeth Reprograffeg

 

Pam ydych chi angen fy ngwybodaeth bersonol?

At bwrpas cyflenwi archeb reprograffeg.

Ar ba sail fyddwch chi’n prosesu’r data?

Ar sail cytundebol i ddarparu copi reprograffeg i chi.

A fydd unrhyw un arall yn derbyn copi o’r data?

Ni fyddwn yn rhannu eich data ag unrhyw un y tu allan i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Am ba hyd y byddwch yn cadw'r data personol?

Hyd at ddiwedd y flwyddyn galendr + 6 blynedd.

Beth fydd yn digwydd os nad wyf yn darparu'r wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru?

Ni allwn ni cyflenwi eich archeb reprograffeg.

Pwy fydd yn gyfrifol am reoli'r data rwy'n ei ddarparu?

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ble mae modd cael hyd i fwy o wybodaeth?

Ceir gwybodaeth bellach am ein polisï gwarchod data ar ein tudalen  Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data.