Rhestr Brisiau Atgynhyrchu Deunydd - yn weithredol o Ebrill 1, 2019

Codir isafswm o £10 am bob archeb a anfonir trwy'r post.

Codir isafswm o £2 am bob archeb electronig.

 

Nid oes TAW yn y prisiau oni nodir yn wahanol.

Gweinyddu, postio a phacio

Graddfeydd
£5.00 o ffi gweinyddu, postio a phacio archebion ar gyfer y Deyrnas Unedig.
£6.25 o ffi gweinyddu, postio a phacio archebion ar gyfer gweddill Ewrop.
£7.50 o ffi gweinyddu, postio a phacio archebion ar gyfer tu allan i Ewrop.

Llungopïo Du a gwyn

Maint/MathPris
A4£0.25
A3£0.33
A2£1.67
A1£3.54
A0£6.04
Ewyllys £5.00 (cynnwys TAW)
Ymrwymiad Priodas £2.00 (cynnwys TAW)
Sgan i PDF (y dudalen - unrhyw maint hyd at A3) £0.42

 

Llungopïo lliw

MaintPris
A4£1.00
A3£1.67

Prisiau gwasanaethau llungopio hunanwasanaeth

FformatPris (cynnwys TAW)
*O ddeunydd gwreiddiol Du a Gwyn (A4)£0.10
*O ddeunydd gwreiddiol Lliw (A4)£0.20
*O ddeunydd gwreiddiol Du a Gwyn (A3)£0.20
*O ddeunydd gwreiddiol Lliw (A3)£0.40
*O feicroffilm (A4)£0.40
*O feicroffilm (A3)£0.70
*Sgan i PDF (hunan wasanaeth)£0.05

Ffotograffig/Digidol

Sganio Digidol

Cydraniad isel (Low res) - £6.25

Cydraniad uchel (High res) - £14.50

Sgan meicroffilm - £2.50

Cydraniad isel = ar gyfer defnydd cyfeiriol ar gydraniad sgrin (screen resolution), neu delweddau ar gyfer defnydd y we ac e-byst. Cyfyngir y gwasanaeth yma ar gyfer deunydd gwreiddiol yn llai na maint A3. Nid yw' r delweddau hyn yn addas ar gyfer printiau ansawdd uchel.

Cydraniad uchel = ar gyfer cyhoeddi, printio pan fydd angen yr ansawdd uchaf. Mae'r gwasanaeth yma ar gael ar gyfer bob maint a mathau o ddeunydd gwreiddiol.

MathGwasanaethOpsiynnau printio
MeicroffilmSgan MeicroffilmPrint laser Du a Gwyn yn unig
A4 - e.e Ffotograffau, Llawysgrifau bychain, Lluniau bach, LlyfrauCydraniad isel neu uchelPrint Du a Gwyn laser neu Archifol
A3 - e.e. Llawysgrifau mawr, Darluniau bychain, Mapiau bychainCydraniad uchelPrint Du a Gwyn laser neu Archifol
A2 - e.e. Mapiau, Tudalen unigol papur newyddCydraniad uchelPrint Du a Gwyn laser neu Archifol
A1 - e.e.Papurau newydd, Mapiau mawr, DarluniauCydraniad uchelPrint Du a Gwyn laser neu Archifol
A0 - e.e. Mapiau mawr, Darluniau mawrCydraniad uchelPrint archifol

 

Print Laser Du a Gwyn (nid yw'n cynnwys y gost o sganio heblaw am sgan meicroffilm)

MaintPris
A40.50
A31.00
A22.00
A14.00
PDF (copiau printiedig yn unig)
0.42
Traethodau (copi PDF cyflawn)
£50.00

 

Print Archifol (yn cynnwys pris sgan Cydraniad ansawdd uchel)

MaintPerl (Semi-gloss)Fine Art Matte
A414.5016.15
A318.7520.80
A226.0030.15
A136.25DDIM AR GAEL
A046.50DDIM AR GAEL

 

Print archifol o ddeunydd gwreiddiol sydd ddim yn nghasgliad y Llyfrgell (yn cynnwys pris sgan cydraniad ansawdd uchel)

MaintPerl (Semi-gloss)Fine Art MatteCopiau ychwanegol
A417.7019.258.35
A321.8023.9511.45
A232.3036.4021.85
A142.65DDIM AR GAEL32.25
A053.00DDIM AR GAEL42.65

Mae print archifol yn defnyddio inc arbennig sydd yn golygu gall print goroesi am 50 mlynedd.


Addasu Delweddau

Cadwraeth digidol, cael gwared o grafiadau, llwch ayb

Codir ffi o £30 am bob hanner awr o waith


Gosod Mewn Ffrâm

 

  • 5mm Foamboard

A4=£4.90  

A3=£8.85  

A2-£13.10  

A1=£17.00

  • 10mm Foamboard

A4=£5.65

A3=£10.80

A2=£16.45  

A1=£22.30

  • 5mm Foamex

A4=£6.65  

A3=£13.65  

A2=£21.95  

A1=£29.85

Nid oes TAW yn y prisiau oni nodir yn wahanol.

Am fanylion am sut i archebu copïau gweler ein tudalen sut i archebu copïau.