Trefnu gweithdy

Visit us

Bob blwyddyn mae miloedd o blant ysgol, myfyrwyr, teuluoedd sy'n dysgu plant adre a dysgwyr gydol oes yn derbyn cyflwyniadau a gweithdai gan y Gwasanaeth Addysg. Oherwydd natur ac amrywiaeth casgliad y Llyfrgell mae'r pynciau sy'n cael eu cyflwyno hefyd yn amrywiol iawn. Gallwn baratoi gweithdy ar unrhyw bwnc dan haul cyn belled â bod adnoddau pwrpasol ar gael yn y Llyfrgell.

  • Mae ein gweithdai yn rhyngweithiol ac yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a throsglwyddo gwybodaeth.
  • Cyflwynir ein gweithdai drwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg neu'n ddwyieithog.
  • Rydyn ni'n darparu ar gyfer myfyrwyr ysgol yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3, a 4, myfyrwyr Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.
  • Rydyn ni'n cyflwyno hyfforddiant i athrawon ar bynciau penodol neu ar sut i ddefnyddio casgliad y Llyfrgell.
  • Rydyn ni'n cyflwyno gweithdai i deuluoedd sy'n dysgu plant adre, myfyrwyr a dysgwyr gydol oes.
  • Mae ein gweithdai'n cael eu haddasu ar gyfer y grwp oedran sy'n ymweld â ni.
  • Gallwn addasu hyd y gweithdy yn unol â'ch gofynion.

Cysylltwch â ni i drafod trefnu gweithdy yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gallwch ddewis hefyd o rai o'r gweithdai parod sydd ar gael i ysgolion.

Gwasanaeth Addysg

Anfonwch ebost

Rhif ffôn: 01970 632913 / 632988 / 632431