Cyn Ymweld

Visit us

 

Gweithgaredd i'w wneud yn yr ysgol cyn ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bydd y tasgau hyn yn gwella dealltwriaeth dysgwyr o rôl, gwaith a math o gasgliadau y Llyfrgell.

 

Yr Adeilad

 1. Gwyliwch y fideo.
 2. Meddyliwch am 3 gair/brawddeg i ddisgrifio’r adeilad.
 3. Dangos FfeithiauLLGC_NLWfacts.png a gofyn i’r dysgwyr gofio’r ffeithiau a ffigyrau.
 4. Agor LLGCffeithiau.pptx a gofynnwch i’r dysgwyr gofio os ydy’r ffigyrau yn uwch neu'n is na’r ffigwr cynt.

 

Cadwraeth

 1. Beth yw ystyr y gair cadwraeth (conservation)?
 2. Gwyliwch y fideo.
 3. Meddyliwch am 3 gair/brawddeg i ddisgrifio gwaith staff cadwraeth y Llyfrgell.
 4. Yn eich barn chi beth yw pwrpas y gwaith hwn?

 

Digido

 1. Beth yw ystyr y gair digido (digitising)?
 2. Gwyliwch y fideo.
 3. Meddyliwch am 3 gair/brawddeg i ddisgrifio gwaith staff digido y Llyfrgell.
 4. Yn eich barn chi beth yw pwrpas y gwaith hwn?