Ymweld â ni

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn lle delfrydol i gael hyd i adnoddau i'ch cynorthwyo yn eich dysgu. Os ydych chi:

  • yn chwilio am becynnau gwaith parod i gefnogi eich gwersi;
  • eisiau trefnu ymweliad â’r Llyfrgell;
  • eisiau i ni baratoi a chyflwyno gweithdy sy’n ateb gofynion y cwricwlwm yng Nghymru o ran cynnwys a sgiliau ar bwnc arbennig;
  • yn chwilio am adnoddau dysgu digidol ar ffurf gwersi parod;
  • yn chwilio am ddelweddau neu wybodaeth i'w defnyddio mewn gwersi;
  • eisiau trefnu hyfforddiant i athrawon neu ddarlithwyr ar sut i ddefnyddio casgliad y Llyfrgell;

gallwch ganfod sut i wneud hynny ar y wefan hon.

Mae holl weithdai ac adnoddau Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cael eu cynnig yn rhad ac am ddim.

Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd ar gau dros dro fel Ystafell Ddarllen o 22 Mai 2019, a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.