Ymweld â ni

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn lle delfrydol i gael hyd i adnoddau i'ch cynorthwyo yn eich dysgu. Os ydych chi:

  • yn chwilio am becynnau gwaith parod i gefnogi eich gwersi;
  • eisiau trefnu ymweliad â’r Llyfrgell;
  • eisiau i ni baratoi a chyflwyno gweithdy sy’n ateb gofynion y cwricwlwm yng Nghymru o ran cynnwys a sgiliau ar bwnc arbennig;
  • yn chwilio am adnoddau dysgu digidol ar ffurf gwersi parod;
  • yn chwilio am ddelweddau neu wybodaeth i'w defnyddio mewn gwersi;
  • eisiau trefnu hyfforddiant i athrawon neu ddarlithwyr ar sut i ddefnyddio casgliad y Llyfrgell;

gallwch ganfod sut i wneud hynny ar y wefan hon.

Mae holl weithdai ac adnoddau Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cael eu cynnig yn rhad ac am ddim.

Graffig o adeilad y Llyfrgell
Plant o gwmpas a thu fewn i fan
Gweithdai
Myfyrwyr Bacc