Canlyniad Cystadleuaeth Minecraft

  1. Finian Bannon, Caerleon Comprehensive School, 15 oed.
  2. Danny Gwiliam, Abertillery Comprehensive School, 12 oed
  3. Steffan Rhys Nicholas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, 10 oed

Da iawn i bawb a gystadlodd, roedd y beirniaid wedi'u plesio'n fawr gyda'r ymdrech a'r sgil gafodd ei arddangos yn y gystadleuaeth.

Sialens Minecraft

Nod

Ail-greu adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth mor fanwl gywir â phosib.  Ceisiwch ail-greu Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Minecraft neu unrhyw raglen arall gan ddefnyddio’r pecyn Her Adeiladu Digidol.

Sut i ail-greu’r Llyfrgell

Llwythwch y ffeil hon i’ch cynorthwyo.  Mae’n cynnwys cynlluniau’r adeilad, ffotograffau amrywiol a fideo. Gallwch ddefnyddio’r rhain fel canllaw o sut mae’r adeilad yn edrych wrth fynd ati i adeiladu ar Minecraft.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Her Adeiladu Digidol