Adnoddau

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw un o lyfrgelloedd mawr y byd. Yn ein adeilad yn Aberystwyth mae mynydd o wybodaeth am Gymru a’r byd – miliynau o lyfrau ar bob pwnc, miloedd o lawysgrifau ac archifau, mapiau, lluniau a ffotograffau, ffilmiau, cerddoriaeth a gwybodaeth electronig. Fel llyfrgell adnau cyfreithiol mae gennym hawl i gopi yn rhad ac am ddim o bopeth sy'n cael ei gyhoeddi yn y DU ac Iwerddon.

Mae casgliadau'r Llyfrgell yn eang ac amrywiol ac mae'r Gwasanaeth Addysg yn medru hwyluso mynediad at y casgliadau hyn i ddisgyblion, athrawon, myfyrwyr, darlithwyr a dysgwyr gydol oes.

Yn yr adran hon mae dolenni i adnoddau dysgu digidol gafodd eu cynhyrchu gan ein staff, pecynnau thematig gafodd eu hysgrifennu gan arbenigwyr i'w llwytho'n rhad ac am ddim, a gwybodaeth am wefannau amrywiol sy'n cynnwys miliynau o ddelweddau digidol am ddim ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

Gwasanaeth Addysg

Anfonwch ebost

Rhif ffôn: 01970 632913 / 632988 / 632431

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?