Yr Ail Ryfel Byd

Yr Ail Ryfel Byd yng Nghymru (ffotograffau Geoff Charles)

Mae'r llyfr hwn yn cynnwys ffotograffau o bobl a digwyddiadau mewn trefi bychan ac ardaloedd gwledig, yn enwedig yng nghanolbarth Cymru, yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ceir yma bortread ffotograffig unigryw o sut wnaeth pobl mewn rhannau o Gymru ymateb yn ystod y cyfnod hwn o newid a gwrthdaro, ynghyd â thestun a dehongliad gan Wasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Profiadau pobl Cymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd

Cynhyrchwyd y pecyn hwn ar gyfer disgyblion CA2 a CA3. Y themâu sy'n cael eu trafod yn y pecyn yw:

  • Profiadau plant: Faciwis, Colled, Diogelu bywydau
  • Yr Ymdrech Gartre a dogni: Paratoi am ryfel, Dogni, Ailgylchu
  • Stori Milwr: Humphrey Watkin Hughes, Cofio

Cymru a'r Ail Ryfel Byd

Cynhyrchwyd y pecyn hwn ar gyfer disgyblion CA4 a CA5. Y themâu sy'n cael eu trafod yn y pecyn yw:

  • David Lloyd George
  • Gareth Vaughan Jones
  • Bywydau plant yn ystod yr Ail Ryfel Byd
  • Bywydau menywod yn ystod yr Ail Ryfel Byd
  • Y Ffrynt Cartref yn ystod yr Ail Ryfel Byd