Y Mynachlogydd

Pecyn gwybodaeth: Y Mynachlogydd

Gellir defnyddio cynnwys y pecyn i gefnogi dysgu Hanes, yn enwedig wrth astudio bywyd yn Oes y Tywysogion a bywyd yng nghyfnod y Tuduriaid (CA2), a’r Normaniaid (CA3).

Gweld adnodd y Mynachlogydd

Bywyd Mynach yn yr Oesoedd Canol

Ymchwiliwch hanes mynachlogydd yng Nghymru yn ystod yr Oesoedd Canol. Lluniwyd y pecyn gan Wasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Gweld yr adnodd Bywyd Mynach