Y Chwyldro Diwydiannol

Mapiau Degwm Cymru - Lleoedd Cymru

Mapiau Degwm Cymru: chwiliwch a phorwch dros 300,000 o gofnodion a’r dogfennau pennu sy’n cyd-fynd â nhw gan ddefnyddio mapiau gwreiddiol a chyfoes.

Y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru

Adnoddau sydd yn defnyddio mapiau a deunyddiau eraill i ddysgu'r Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru yng Nghyfnod Allweddol 2,3 a 4.

Gweld adnodd y Chwyldro Diwydiannol